Novinky

Gymnastický sál na vltavotýnském gymnáziu opět plně funkční

Gymnastický sál vltavotýnského gymnázia byl koncem července 2016, stejně jako naše město Týn, poškozen ničivou lokální záplavou. Po odstranění prvotních škod bylo nutno sejmout podlahovou krytinu a gymnastický sál řádně vysušit. Po následné opravě podkladu byl povrch podlahy opět položen.  Na konci srpna 2017 byl tak gymnastický sál opět uveden do původního stavu, takže od začátku nového školního roku v něm mohou naši žáci opět cvičit.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze do České televize a Muzea Grévin

V pondělí 11. 9. 2017 navštívili žáci sekundy a tercie Prahu. Dopoledne se zúčastnili exkurze v areálu České televize na Kavčích horách a odpoledne se bavili v muzeu voskových figurín Grévin v Celetné ulici, které nabízí setkání s mnoha osobnostmi z umění, politiky, sportu i showbyznysu od historie po současnost.
Pokračování článku 

Štítky: |

100% úspěšnost týnských gymnazistů při přijímání na vysoké školy

Ve školním roce 2016/2017 konalo 29 žáků oktávy maturitní zkoušky. Až na jedno malé zaváhání u ústní zkoušky odmaturovali všichni úspěšně, polovina dokonce s vyznamenáním.

Během června pak konali maturanti přijímací zkoušky a všech 28 maturantů bylo přijato ke studiu na některé z vysokých škol.
Pokračování článku 

Štítky: |

Školní soutěž „Zdravotníček“

V pátek 23. 6. 2017 uspořádala kvarta zdravotní soutěž pro žáky primy, sekundy a tercie. Ti byli rozděleni do 10 týmů a na 10 stanovištích plnili různé úkoly. Každý účastník si mohl prověřit své dovednosti v poskytování první pomoci, nebo alespoň utvořit představu o základní normě zdravotnických znalostí.
Pokračování článku 

Štítky: |

Nebezpečná zvířata, či domácí mazlíčci?

Dne 21. 6. 2017 se pro žáky sexty a septimy konala v učebně biologie přednáška o chovu pavouků a plazů, kterou vedla Hana Neradová (Chytráčková), absolventka týnského gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |

Projekt rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií

 Základní informace o projektu

Projekt „Rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií“
byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 130 826,97 Kč, z toho způsobilé náklady 7 070 931,97 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 010 292,17 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 zahájena dne 2. 5. 2014, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018.
Pokračování článku 

Za krásami přírody do hlubin země

Ve dnech 14. – 16. 6. 2017 se žáci kvinty účastnili školní exkurze do Moravského krasu. Hlavní náplní akce byla návštěva krasových jeskyní a poznávání tamních přírodních krás.
Pokračování článku 

Štítky: |

Z podzemního království do korun stromů

V úterý 13. 6. 2017 navštívili žáci primy a kvarty Lipno nad Vltavou. Dopoledne se zúčastnili exkurze ve vodní elektrárně Lipno a odpoledne objevovali krásy Šumavy na Stezce korunami stromů.
Pokračování článku 

Štítky: |