Novinky

Podzimní termín maturitní zkoušky

Maturitní komise – podzim 2016

Harmonogram MZ – podzim 2016

Štítky: |

Třídnické hodiny pro zdravý rozvoj vztahů ve třídě

Od letošního školního roku zavádíme pravidelné třídnické hodiny. Pro žáky nižšího stupně gymnázia se budou konat každou 1. pondělní vyučovací hodinu, žáci vyššího stupně ji budou mít zařazenu v rozvrhu jednou za dva týdny. Smyslem třídnických hodin je zejména vytváření a upevňování dobrých vztahů ve třídě a rozvoj sociálních kompetencí potřebných pro další život, což jsou dovednosti, které se nejlépe získávají v interakci s okolím.
Pokračování článku 

Štítky: |

Všem našim žákům přejeme krásné a slunečné prázdniny

Všem našim žákům přejeme krásné a slunečné prázdniny, jejich rodičům pak klidnou zaslouženou dovolenou.

Těšíme se v září zase na shledanou.

Prima s pádly a na lanech

Blížící se konec školního roku a teplé počasí vylákaly žáky primy na další dvě vydařené akce. V pátek 27. 5. 2016 proběhl závod bajdarek, který pro týnské školy tradičně pořádá zdejší kanoistický klub. Třída nominovala dva čtyřčlenné týmy. Děti si jako správní fanoušci vyrobily plakáty a strávily krásné slunečné dopoledne na Vltavě. Posádky primy byly velice úspěšné. V kategorii 6. tříd vybojovaly 1. a 2. místo a jeden z týmů obsadil 2. místo ve finále. Moc gratulujeme!
Pokračování článku 

Štítky: , |

Přednáška o energii

V současné době se v odborné i v laické veřejnosti hodně diskutuje o výrobě, přenosu a využití elektrické energie. Na týnském gymnáziu referují pravidelně o této problematice pracovníci ETE i zastánci alternativních zdrojů energie.
Pokračování článku 

Štítky: |