Novinky

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Pozn. 1: Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá (dle Školského zákona), nahrazuje jej výše uvedená tabulka svým vyvěšením.

Pozn. 2: Rozhodnutí o nepřijetí uchazečů ke vzdělávání odešle ředitel školy zákonným zástupcům uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 

Pozn. 3: Uchazeč (zákonný zástupce) potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od dne vyvěšení).

Štítky: |

Úspěch v celorepublikové soutěži o nejlepší limerick roku 2016/17

Začátkem dubna 2017 proběhlo na Wichterlově gymnáziu v Ostravě – Porubě vyhodnocení celorepublikové literární soutěže o nejlepší limerick roku 2016/17. Mezi 264 limericky zaslanými do soutěže „Veršujeme jako o život“ bylo také 47 příspěvků z našeho gymnázia. Téma letošního ročníku znělo: Shopping, nakupování, nákupy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Štítky: |

Němčina nekouše – jazyková animace

Ve čtvrtek 30. 3. 2017 proběhla ve třídách prima a sekunda již tradiční jazyková animace pořádaná společností Tandem, která nabízí nejrůznější aktivity všem zájemcům o německý jazyk. Žáci si v hodině animace formou zábavných jazykových her upevní či rozšíří slovní zásobu a nasbírají nové poznatky o německy mluvících zemích. Rozhodně si s animátorem alespoň na chvilku odpočinou od našich okoukaných tváří a znovu si připomenou, že NĚMČINA NEKOUŠE!

Mgr. Jana Blümlová

Fotografie

Štítky: |

Se streetworkery nejen o drogách a závislostech

Ve středu 22. 3. 2017 zavítali do třídy sexty streetworkeři z neziskové organizace Prevent 99 Kamil Podzimek a Tomáš Antoňů. Tématem našeho setkání bylo nejen povídání o práci streetworkerů, ale také o životě závislých a drogové scéně v našem městě.
Pokračování článku 

Štítky: |

Martin Bříza – Talent Jihočeského kraje 2016

Martin Bříza – Talent Jihočeského kraje 2016V úterý 14. února 2017 se v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Talent Jihočeského kraje 2016. V mladší technické kategorii byl mezi oceněnými i Martin Bříza, žák sekundy vltavotýnského gymnázia. Martin byl do soutěže nominován za své úspěchy v plastikovém modelářství, kterému se v kroužku plastikových modelářů MěDDM v Týně nad Vltavou plně věnuje již od svých šesti let.


Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze do Sladovny za poznáním i za zábavou

Ve středu 15. 3. 2017 navštívili žáci primy kulturní centrum Sladovna v Písku. Na programu byla interaktivní výstava „Objevárium: Leonardo“ a „Laboratoř: Barvy“.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška nositele Ceny Hlávkovy nadace o studiu, bádání a úspěších

V pátek 24. 2. 2017 se studenti septimy a zájemci ze sexty zúčastnili přednášky vědce Ing. Jiřího Koubka. Jiří Koubek je bývalý absolvent našeho gymnázia, který školu často reprezentoval v biologických a chemických olympiádách. Po úspěšném složení maturitní zkoušky byl přijat ke studiu biochemie na VŠCHT v Praze.
Pokračování článku 

Štítky: |