Novinky

Za poznáním do Sázavského kláštera a do Prahy

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se žáci kvinty a oktávy vydali na vzdělávací exkurzi do Sázavy a do Prahy.

Naší první zastávkou byl Sázavský klášter, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o jeho založení a proměnách v průběhu staletí.  Prohlédli jsme si expozice věnované staroslověnské liturgii a archeologickým nálezům. V klášteře nás zaujaly zejména fresky umístěné podél celého ochozu, které momentálně procházejí rekonstrukcí a jsou postupně odhalovány návštěvníkům. Prošli jsme si přilehlou zahradu, kde dříve stál kostel sv. Kříže, jehož základy tu byly v 70. letech 20. století objeveny.
Pokračování článku 

Štítky: |

Florbalový turnaj „O pohár starosty Týna nad Vltavou“

Ve středu 16. 11. 2016 se studenti primy až kvarty zúčastnili florbalového turnaje „O pohár starosty Týna nad Vltavou“. Chlapci z primy a sekundy vytvořili tým mladších žáků, který se probojoval až do finále, v němž ale bohužel podlehl týmu ze ZŠ Ševětín. I tak je druhé místo mezi šesti zúčastněnými mužstvy velkým úspěchem.
Pokračování článku 

Štítky: |

Žijeme piškvorkami

Oblastní turnaj

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se už tradičně vypravily 3 týmy z našeho gymnázia na turnaj v piškvorkách. Oblastní turnaj se konal v budově OA České Budějovice. Pravidla piškvorek jsou jednoduchá: Vyhrát může každý, kdo poskládá pět koleček či pět křížků do jedné řady dřív, než se to podaří soupeři. Jak se později ukázalo, tuhle taktiku si naši studenti vzali k srdci a do puntíku ji splnili.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přehled vysokých škol 2016-17

Přehled vysokých škol 2016-17

Štítky: |

Za novými poznatky ve fyzice

Žáci septimy společně se zájemci z kvinty zamířili 4. 11. 2016 na exkurzi do Dolních Břežan, které jsou sídlem laserových center ELI Beamlines a HiLASE, a do Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Praze.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze v JE Temelín

Dne 31. 10. 2016 se žáci kvinty zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín. V  informačním centru nejdříve zhlédli 3D film o fungování jaderné elektrárny, získali informace o způsobu regulace štěpné reakce, o zabezpečení celého areálu elektrárny a prohlédli si expozice s interaktivními modely elektrárny. Také navštívili simulátor, který věrně kopíruje blokovou dozornu, z níž se řídí jednotlivé bloky elektrárny. Po bezpečnostní kontrole vstoupili do střeženého prostoru elektrárny. Podívali se k chladicím věžím a také do strojovny, kde je umístěna parní turbína a turbogenerátor na výrobu elektrické energie.

Exkurze byla poučnou a zajímavou zkušeností pro všechny účastníky, neboť přinesla nejen mnoho nových informací, ale i přesvědčení, že celý provoz je opravdu bezpečný.

Mgr. Monika Kneslíková

Fotografie

Štítky: |

Primární prevence na gymnáziu

V oblasti primární prevence provádí vedení školy ve spolupráci s ostatními vyučujícími celou řadu aktivit pro nastavení optimálního výchovně vzdělávacího prostředí.

V letošním školním roce byly na gymnáziu zavedeny pravidelné třídnické hodiny – v primě až kvartě 1 hodina týdně, v kvintě až oktávě jedna hodina za 14 dní. Třídní učitelé v nich pracují s třídním kolektivem, řeší aktuální problémy žáků, pracují se vztahy ve třídě, a tak vylepšují její klima. K práci třídního učitele rovněž patří vypracování Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se specifickými potřebami. Všichni učitelé byli proškoleni ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích Mgr. Pavlem Váchou v metodologii práce s třídním kolektivem. Také byli seznámeni s legislativou související s prevencí rizikového chování žáků. Metodik školní prevence ve spolupráci s vedením školy vypracoval projekt k dotačnímu programu „Bezpečné klima v českých školách“, jehož cílem je další proškolování učitelského sboru v problematice vedení třídnických hodin.
Pokračování článku 

Štítky: |

Když ve škole straší…

Přelom října a listopadu je ve znamení Halloweenu. V pondělí 31. 10. 2016 se žáci primy namaskovali a převlékli do strašidelných kostýmů čarodějnic, čarodějů, příšer a kostlivců, aby si s ostatními spolužáky připomněli pradávný svátek duchů. Průvod masek procházel školou a vstupoval do výuky jednotlivých tříd s říkankou, která napodobovala originální „Trick or treat“.
Pokračování článku 

Štítky: |