Novinky

Aktuální informace o přijímacím řízení: platnost ode dne 12. 1. 2017

Vzhledem k upřesnění způsobu hodnocení výsledků přijímacích zkoušek ze strany MŠMT ČR rozhodl ředitel školy, že bude přijímací zkouška uchazečů o studium ve školním roce 2017/2018 konána pouze z matematiky a českého jazyka a literatury, a to v rámci jednotné přijímací zkoušky (dále také jen JPZ) – viz §60 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon).

Nové znění:

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) a naší školy (www.gtnv.cz) nebo na Informační schůzce gymnázia (viz níže).

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2017 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou

Přijímací zkoušky – JPZ (M, ČJ)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka gymnázia – 8. 2. 2017 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)
Program:  Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Štítky: |

Gymnázium přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) a naší školy (www.gtnv.cz) nebo na Informační schůzce gymnázia (viz níže).

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2017 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou

Přijímací zkoušky – JPZ (M, ČJ) a OSP (obecné studijní předpoklady)
Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu vydá příslušná ZŠ
Termíny přijímací zkoušky – úterý 18. 4. 2017 a čtvrtek 20. 4. 2017

Informační schůzka gymnázia 8. 2. 2017 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)

Program:
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

Kontakt:
725 032 589 (ředitel)
702 162 840 (kancelář)

Štítky: |

Studenti gymnázia oslavili Vánoce školní akademií

Žáci vltavotýnského gymnázia přivítali Vánoce tradiční Vánoční akademií. V poslední školní den před vánočními prázdninami, tj. 22. 12. 2016, se studenti, jejich učitelé, rodiče a další hosté sešli v MDK Sokolovna, aby se pobavili a příjemně naladili na nadcházející svátky.
Pokračování článku 

Štítky: |

Advent v Českých Budějovicích

Žáci primy a sekundy se v pátek 16. 12. 2016 vydali do klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.        

Účastníci exkurze se rozdělili na dvě skupiny. První skupina si prohlédla gotický kostel, který patří k nejstarším a nejcennějším památkám Českých Budějovic, a od průvodkyně se dozvěděla mnoho zajímavých informací o jeho založení. Druhá skupina se zúčastnila přednášky o vánočních zvycích, oslavách narození Ježíše Krista v cizích zemích a o betlémech. Zjistili jsme, že lze betlémy vyrábět z papíru, z dýně nebo vyřezávat ze dřeva. Skupiny se vyměnily a poté jsme měli možnost prohlédnout si výstavu papírových betlémů.

Exkurze o oslavách Vánoc a o vánočních zvycích byla zajímavá a navodila nám příjemnou adventní náladu.

Petr Suchan a Jan Pelikán, sekunda

Štítky: |

Přednáška Aleše Skoka o práci sportovního redaktora

Žáci nejvyšších ročníků gymnázia měli příležitost zúčastnit se dne 25. 11. 2016 přednášky o práci sportovního redaktora, kterou vedl Aleš Skok, bývalý student naší školy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Za poznáním do Sázavského kláštera a do Prahy

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se žáci kvinty a oktávy vydali na vzdělávací exkurzi do Sázavy a do Prahy.

Naší první zastávkou byl Sázavský klášter, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o jeho založení a proměnách v průběhu staletí.  Prohlédli jsme si expozice věnované staroslověnské liturgii a archeologickým nálezům. V klášteře nás zaujaly zejména fresky umístěné podél celého ochozu, které momentálně procházejí rekonstrukcí a jsou postupně odhalovány návštěvníkům. Prošli jsme si přilehlou zahradu, kde dříve stál kostel sv. Kříže, jehož základy tu byly v 70. letech 20. století objeveny.
Pokračování článku 

Štítky: |

Florbalový turnaj „O pohár starosty Týna nad Vltavou“

Ve středu 16. 11. 2016 se studenti primy až kvarty zúčastnili florbalového turnaje „O pohár starosty Týna nad Vltavou“. Chlapci z primy a sekundy vytvořili tým mladších žáků, který se probojoval až do finále, v němž ale bohužel podlehl týmu ze ZŠ Ševětín. I tak je druhé místo mezi šesti zúčastněnými mužstvy velkým úspěchem.
Pokračování článku 

Štítky: |

Žijeme piškvorkami

Oblastní turnaj

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se už tradičně vypravily 3 týmy z našeho gymnázia na turnaj v piškvorkách. Oblastní turnaj se konal v budově OA České Budějovice. Pravidla piškvorek jsou jednoduchá: Vyhrát může každý, kdo poskládá pět koleček či pět křížků do jedné řady dřív, než se to podaří soupeři. Jak se později ukázalo, tuhle taktiku si naši studenti vzali k srdci a do puntíku ji splnili.
Pokračování článku 

Štítky: |