Novinky

Exkurze do Sladovny za poznáním i za zábavou

Ve středu 15. 3. 2017 navštívili žáci primy kulturní centrum Sladovna v Písku. Na programu byla interaktivní výstava „Objevárium: Leonardo“ a „Laboratoř: Barvy“.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška nositele Ceny Hlávkovy nadace o studiu, bádání a úspěších

V pátek 24. 2. 2017 se studenti septimy a zájemci ze sexty zúčastnili přednášky vědce Ing. Jiřího Koubka. Jiří Koubek je bývalý absolvent našeho gymnázia, který školu často reprezentoval v biologických a chemických olympiádách. Po úspěšném složení maturitní zkoušky byl přijat ke studiu biochemie na VŠCHT v Praze.
Pokračování článku 

Štítky: |

Školou zněla angličtina

V týdnu od 13. do 17. února 2017 navštívila Týn nad Vltavou v rámci projektu Edison skupina 7 vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Stážisty z Mexika, Brazílie, Chile, Gruzie, Číny, Indonésie a Malajsie tentokrát hostila ZŠ Hlinecká. Vybraní studenti gymnázia (Martina Hospodářská, Dagmar Frejlachová a Šárka Strubinská z oktávy a Natálie Trnková, Milan Kubík, Hynek Felix, Miroslav Kantor, Ladislav Novák, Karel Tůma, Daniela Marková, Kateřina Janků, Anna Strouhalová, Veronika Písaříková, Radka Zídková a Kristýna Trampotová ze septimy) se jako překladatelé účastnili nejen výuky na ZŠ, ale i dalšího programu připraveného pro zahraniční hosty.
Pokračování článku 

Štítky: |

Hluboký večer s klasikou L. N. Tolstého

V podvečer 14. 2. 2017 se na autobusovém nádraží shlukovali studenti vyššího stupně našeho gymnázia. Nešlo o žádné spontánní projevy náklonnosti ani oslavy dne lásky, ale všichni netrpělivě přešlapovali a nemohli se dočkat autobusu, který je měl odvézt za kulturou do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Ve tvářích přítomných byly znát rozpaky, co jen očekávat od klasického díla Kreutzerova sonáta, jemuž vdechli život herci studiové scény Na Půdě Jihočeského divadla.
Pokračování článku 

Štítky: |

Lyžařský kurz 2017

  Ve dnech 12. – 19. února 2017 se žáci sekundy a tercie zúčastnili lyžařského kurzu v Peci pod Sněžkou. V neděli jsme absolvovali dlouhou cestu autobusem, ubytovali jsme se na chatě Protěž a ještě večer jsme byli rozděleni do 3 družstev.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Sokolovna tančila v rytmu diska

V pátek 10. 2. 2017 nastal pro nás, letošní maturanty, den D. Konal se náš maturitní ples, který se po jednoleté přestávce vrátil opět do prostor týnského kulturního domu Sokolovna. Nabitý večer se nesl v duchu diska 70. a 80. let a nabídl mnoho zábavy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Novinky – maturita 2017

Složení maturitní komise jaro 2017

Harmonogram ústních zkoušek SČMZ a profilových zkoušek jaro 2017

Štítky: |

Aktuální informace o přijímacím řízení: platnost ode dne 12. 1. 2017

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) nebo na této stránce níže. 

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2017 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou.

Přijímací zkoušky – Jednotná přijímací zkouška z M a ČJ.

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu vydá příslušná ZŠ.

Škola nevyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Kritéria k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Štítky: |