Novinky

Přednáška o energetice s profesionály

V pondělí 13. 2. 2017 proběhla na našem gymnáziu beseda o energetice pod názvem „Energie – budoucnost lidstva“, jíž se zúčastnili žáci tercie, kvarty, kvinty a sexty. Projekt je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ a již poněkolikáté na gymnázium zavítali Ing. Václav Havlíček, vedoucí druhého reaktorového bloku Jaderné elektrárny Temelín, a Tomáš Hejl z Agentury J.L.M., kteří nás ve zkratce seznámili s problematikou výroby elektrické energie.
Pokračování článku 

Štítky: |

Výsledky školního a okresního kola Olympiády v českém jazyce 2016/17

Školní kolo OČJ

1.kategorie

1. Anna Blümlová III. 25 b.
2. Agáta Kneslíková IV. 22 b.
3. Markéta Syrovátková III. 21 b.

Počet účastníků: 18
Maximální počet bodů: 33

2.kategorie
Pokračování článku 

Štítky: , |

„Mezi mosty“, „Mladý sportovec“

Exkurze do laboratoří ETE

Vybraní žáci oktávy za doprovodu Mgr. Šáleného navštívili 25. ledna 2017 chemické laboratoře budovy aktivních pomocných provozů v areálu ETE.

Hned u vstupu se nás ujal Ing. Mlynarček, který nás laboratořemi provedl a seznámil s jejich provozem. V laboratořích jsme si prohlédli velmi moderní přístroje a měli jsme možnost pozorovat zaměstnance při práci. Na konkrétní ukázce jsme viděli, jak se vzorky analyzují a vyhodnucují. Jelikož se laboratoře nacházejí v kontrolovaném pásmu, museli jsme při vstupu i výstupu projít měřicími rámy a po objektu jsme se pohybovali ve speciálních žlutých kombinézách. Nakonec jsme ještě navštívili laboratoř olejů, která se nachází mimo kontrolované pásmo.
Pokračování článku 

Štítky: |

Do historie hopem, o Shakespearově díle i hip hopem

V pondělí 16. 1. 2017 se žáci tercie a kvarty zúčastnili exkurze do Prahy, na jejímž programu byla návštěva „Památníku Pečkárna“, výstavy Archa Noemova v Národním muzeu a večerní divadelní představení v Divadle v Dlouhé.

Dopoledne jsme se věnovali poznávání a vzdělávání. První skupina zavítala do Petschkova paláce, který se v době od května 1939 do května 1945 stal Hlavní úřadovnou říšské státní tajné policie (gestapo). V suterénu budovy, kde vězni a zatčení čekali na výslechy vyšetřovatelů gestapa, byl zřízen památník protinacistického odboje. V expozici „Památníku Pečkárna“ jsme si vyslechli výklad průvodce (člen ČSBS) a prohlédli si nejen jedenáct malých cel určených vždy pro jednoho vězně, ale i místnost vedle cel, tzv. domácí vězení – nazývané také „biograf“- s původními dřevěnými lavicemi, okénkem a stoličkou pro strážce. Zhlédli jsme sbírku dobových fotografií z časů okupace, odboje a atentátu na Heydricha a ve vitrínách u cel jsme viděli mučicí nástroje, které nacisté používali při výsleších. Druhá skupina se seznamovala s exponáty výstavy Archa Noemova, která je umístěna v nové budově Národního muzea. Výstava se soustředí především na obratlovce a představuje rozmanitost jejich druhů a životních forem. Při prohlídce expozice, spojené s vyplňováním kvízu, jsme zjistili mnohé o fascinujícím světě živočichů, kteří obývali nebo obývají naši planetu. Obě skupiny se následně vyměnily.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška MUDr. Josefa Srnce o lékařské praxi

V pátek 6. 1. 2017 se zájemci z tercie, kvinty, sexty, septimy a oktávy zúčastnili přednášky MUDr. Josefa Srnce, který na naší škole před několika lety maturoval. Podal nám informace nejen o studiu medicíny, ale i o svých zkušenostech přímo z lékařské praxe.
Pokračování článku 

Štítky: |

Studenti gymnázia oslavili Vánoce školní akademií

Žáci vltavotýnského gymnázia přivítali Vánoce tradiční Vánoční akademií. V poslední školní den před vánočními prázdninami, tj. 22. 12. 2016, se studenti, jejich učitelé, rodiče a další hosté sešli v MDK Sokolovna, aby se pobavili a příjemně naladili na nadcházející svátky.
Pokračování článku 

Štítky: |

Advent v Českých Budějovicích

Žáci primy a sekundy se v pátek 16. 12. 2016 vydali do klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.        

Účastníci exkurze se rozdělili na dvě skupiny. První skupina si prohlédla gotický kostel, který patří k nejstarším a nejcennějším památkám Českých Budějovic, a od průvodkyně se dozvěděla mnoho zajímavých informací o jeho založení. Druhá skupina se zúčastnila přednášky o vánočních zvycích, oslavách narození Ježíše Krista v cizích zemích a o betlémech. Zjistili jsme, že lze betlémy vyrábět z papíru, z dýně nebo vyřezávat ze dřeva. Skupiny se vyměnily a poté jsme měli možnost prohlédnout si výstavu papírových betlémů.

Exkurze o oslavách Vánoc a o vánočních zvycích byla zajímavá a navodila nám příjemnou adventní náladu.

Petr Suchan a Jan Pelikán, sekunda

Štítky: |