2. kolo doplňovacího přijímacího řízení pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje 2. kolo doplňovacího přijímacího řízení pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu ve školním roce 2021/2022

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Termín odevzdání přihlášek – do 8. června 2021 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 17. června 2021

Počet přijímaných žáků do kvinty –  7

Kritéria přijetí – bodové hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň 10 bodů z možných 30 z každého předmětu a celkový součet bodů ze všech předmětů alespoň 66 z celkového počtu 120 bodů. Přijato bude prvních sedm uchazečů seřazených sestupně podle celkového počtu bodů při splnění výše uvedených kritérií, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ, při jeho rovnosti rozhodne vyšší součet bodů z testu z matematiky a českého jazyka.

Tiskopisy přihlášek: zde

Do přihlášky uveďte e-mailovou adresu zákonného zástupce, pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány elektronicky.

Bližší informace o průběhu přijímacích zkoušek zašleme společně s pozvánkou.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Trvalý odkaz na tento příspěvek.