2. kolo přijímacích zkoušek pro žáky 5. tříd ZŠ do primy

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, vyhlašuje 2. kolo přijímacích zkoušek pro žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2016/2017

Termín přijímacích zkoušek 2. kola:  26. 5. 2016

Předpokládaný počet přijímaných žáků:  1

Tiskopisy přihlášek – v prodejnách papírnictví nebo na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz)

Termín odevzdání přihlášek – do 16. května 2016 ředitelství gymnázia (osobně na sekretariát ředitele nebo poštou)

Přijímací zkoušky SCIO (M, ČJ a obecné studijní předpoklady)

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

Kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Kritéria pro přijetí

Trvalý odkaz na tento příspěvek.