Absolventi týnského gymnázia úspěšně pokračují v dalším studiu

lunackovaMaturitní zkoušky ve školním roce 2014-2015 byly pro žáky oktávy úspěšné. Až na jednu výjimku zvládli náročnou zkoušku všichni studenti, ti budou ve školním roce 2015-2016 studovat na vysoké škole. Můžeme tedy říci, že absolventi týnského gymnázia mají 100% úspěšnost v přijímacím řízení k vysokoškolskému studiu.

Z našich absolventů bude 47 % studovat technické obory na ČVUT, VŠCHT nebo ZČU. Ekonomické obory bude studovat 20% absolventů, stejný počet našich žáků bude studovat společenské vědy, např. psychologii, andragogiku a dějiny umění. Jeden absolvent bude studovat pedagogickou fakultu a jeden Českou zemědělskou univerzitu.

Výsledky přijímacího řízení opět prokázaly univerzálnost a úspěšnost absolventů týnského gymnázia. Naši žáci budou studovat celkem 12 různých oborů na sedmi různých českých vysokých školách. Stále častěji využívají naši absolventi možnosti studovat také na zahraničních vysokých školách.

Na fotografii je Marie Luňáčková, absolventka našeho gymnázia, která v letošním školním roce nastoupila ke studiu na Univerzitě Coastal v Jižní Karolíně v USA.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek