Projektové dny

V posledním týdnu školního roku se obvykle konají dva projektové dny.

Jednotliví učitelé si připraví v prostorách školy i mimo ni neobvyklé tvůrčí nebo sportovní aktivity, výlety a exkurze, při nichž si žáci praktickou, ale i interaktivní formou ověřují své znalosti a dovednosti nebo získávají nové zkušenosti.