Sportovní den

Dvakrát ročně se pořádá sportovní den, který je pro žáky příležitostí utkat se napříč věkovým spektrem ve 4 sportovních disciplínách. Na podzim se ve sportovní hale odehrává turnaj ve vybíjené, volejbalu, stolním tenisu a squashi, na jaře se za příznivého počasí koná turnaj ve vybíjené, fotbale, stolním tenisu a softbalu na venkovních sportovištích v areálu školy. Kromě soutěží ve sportovních hrách se velkému zájmu těší také doprovodné aktivity plné zábavy a legrace.

O organizaci obou sportovních dnů se starají studenti sexty ve spolupráci s vyučujícími tělesné výchovy.