Vánoční akademie

Předvánoční doba je na našem gymnáziu spojena s Vánoční akademií. Každý rok se v pásmu hudebních, pěveckých, tanečních a divadelních vystoupení představí zástupci jednotlivých tříd nebo celé třídní kolektivy a baví sami sebe, své současné i bývalé spolužáky, zaměstnance školy, rodiče, prarodiče a kamarády. Odměnou je jim nejen potlesk obecenstva, ale i vystoupení učitelů v nezvyklých rolích.

Vánoční akademie prošla postupným vývojem a přerostla v zábavný program na celé dopoledne, který se tradičně koná před vánočními prázdninami v MDK Sokolovna.