Aktuální informace o přijímacím řízení: platnost ode dne 12. 1. 2017

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) nebo na této stránce níže. 

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2017 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou.

Přijímací zkoušky – Jednotná přijímací zkouška z M a ČJ.

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu vydá příslušná ZŠ.

Škola nevyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Kritéria k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Trvalý odkaz na tento příspěvek.