Animační den ČOJČ

Ve středu 11. 2. 2015 se ve škole uskutečnil animační den k česko-německé divadelní akci „Čojč MAGNET 2015“, jejímž cílem je společné vystoupení žáků z českých a bavorských škol v dubnu 2015 v Plzni v rámci Bavorského kulturního týdne.

Během 1. vyučovací hodiny získali studenti kvinty, sexty a septimy základní informace o projektu, které jim formou krátké interaktivní scénky a hlavně v jazyce čojč zprostředkoval aktér Čojčlandské kulturní sítě. (Složením slov „česky“ a „deutsch“ = „[čojč]“ vzniklo označení pro směs češtiny a němčiny, tj. umělého jazyka, který vede ke kreativnímu, hravému zacházení s češtinou a němčinou a klade menší důraz na gramatiku a psaní). Žáci, které projekt zaujal, se 2. vyučovací hodinu zúčastnili čojč-workshopu, při němž byli informováni o programu celého projektu a detailně se seznámili s česko-německou divadelní prací (čojč-metodou).

V kruhu si vyzkoušeli, jak důležité je vzájemné naslouchání, které vede k rychlé a efektivní komunikaci s ostatními, naučili se nová slovíčka v jazyce čojč a zjistili, že čojč jako divadelní řeč funguje. V závěru workshopu vyplnili tzv. lístek zájmu a označili jeden z pěti nabízených samostatných projektů, kterého by se chtěli zúčastnit: 1. Planetendisco, 2. Musstíš du jít…? – Blick ins Klozet, 3. Kultur-a-natur, 4. Bierkultura, 5. Cukrwasser Feuervoda. Teď už jen stačí vyplnit závaznou přihlášku a počkat na potvrzení účastnického místa v projektu.

Pouhou účastí na projektu získá člověk mnoho kvalifikací: schopnost pracovat a komunikovat v česko-německém týmu, řešit problém, dosahovat dílčích výsledků, umělecky vyjádřit své snahy, rozvrhnout si práci v časovém presu, jistě vystupovat atd. Všechny tyto schopnosti jsou dobré pro profesní život, a proto po skončení projektu bude všem účastníkům vystaven certifikát o účasti na projektu.

A co vy? Nemluvíte německy? – Egál, tady se mluví čojč! Tj. česky, německy, rukama nohama.

Mgr. Ivana Hošková


Poznámka:
Plzeň je v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury. Projekt „Čojč MAGNET 2015“ má za cíl zapojit 45 českých žáků a studentů z Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a 45 žáků a studentů z Bavorska do společného vystoupení v rámci „Týdne bavorské kultury“ v Plzni v dubnu 2015. Čojčlandská kulturní síť (divadelní síť Čechy-Bavorsko) bude v termínu 17. – 22.4.2015 pořádat pět tematických projektů vždy s 18 mladými lidmi z obou stran hranice. Účastníci všech projektů se setkají v Plzni a své nápady, scénky, písně, choreografie a další produkty vzájemně propojí, aby mohli vystoupit v rámci společné divadelní akce ve veřejném prostoru.

Fotografie z animačního dnu ČOJČ 2015

Trvalý odkaz na tento příspěvek.