Dny vědy

Od 6. do 12. 11. 2017 se na mnoha místech v České republice tradičně uskutečnil Týden vědy a techniky, který zahrnuje dny otevřených dveří ve vědeckých institucích, přednášky i výstavy. Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se zájemci o fyziku ze sexty, septimy a oktávy našeho gymnázia zúčastnili exkurzí ve výzkumných pracovištích Akademie věd ČR v Praze.

Nabídka nejrůznějších akcí a přednášek byla opravdu široká. Dopoledne jsme navštívili Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, kde jsme se seznámili s problematikou nanotechnologií. Podstatnou částí byla přednáška o reologii, což je nauka zabývající se tekutostí tekutin. Dále jsme byli seznámeni s možnostmi nového zařízení, které dokáže předpovědět například bleskové povodně. Nakonec jsme si poslechli i přednášku o úpravě pitné vody. Odpoledne jsme navštívili Fyzikální ústav AV ČR. Studenti a profesoři nám na základě pokusů, přednášek či prezentací ukázali využití tekutého dusíku nebo elektrického proudu v polovodičích.

Z exkurze jsme si odnesli neobvyklé zážitky a spoustu nových informací, které v budoucnosti určitě uplatníme.

Radka Zídková a Kateřina Janků, oktáva

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.