Zveřejnění dotačních projektů

FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z EVROPSKÉ UNIE A MŠMT 
PRO GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Výzva č. 65

Prioritní osa 7.1PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 „ ROZVOJ ŽÁKŮ A UČITELŮ GTNV 2019-2020“

Registrační číslo projektu:      CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0012091

Zahájení projektu: 1. 7. 2019

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2021

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů

a podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit.

Získaná částka:      740 500,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy (mob. tel.: 720 162 336)


PRIORITNÍ OSA – KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI

PODPORA LYŽAŘSKÝCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

Zahájení projektu: září 2018

Ukončení realizace projektu: duben 2019

Získaná částka: 15 000,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy (mob. tel.: 720 162 336)


Projekt rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií


Finanční prostředky z Evropské unie pro Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 06_16_049

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Název projektu: Rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002013

Zahájení projektu: 2. 5. 2014

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Získaná částka: 7 070 931,97 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Hájek, ředitel školy (mob. tel.: 725 032 589)

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a zajištění bezbariérovosti na Gymnáziu, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13. V rámci projektu budou zrekonstruovány a vybaveny odborné učebny fyziky a chemie včetně skladu chemikálií. Dojde k zajištění bezbariérovosti budovy pomocí výtahu. Rovněž dojde k úpravě venkovního prostranství. Výstupy projektu bude využívat pět dalších škol a bude probíhat spolupráce s potenciálním zaměstnavatelem, který zajistí návaznost na trh práce.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, konkrétně fyziky a chemie, na vltavotýnském gymnáziu. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení a rekonstrukci učebny fyziky a laboratoře chemie včetně skladu chemikálií. Díky novému vybavení obou učeben si budou moci studenti v rámci studia daných témat své teoretické poznatky lépe prakticky ověřit. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

– modernizace výuky přírodních věd, konkrétně fyziky a chemie,

– zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce,

– zvýšení zájmu žáků gymnázia o studium fyziky a chemie,

– zkvalitnění přípravy studentů v oblasti přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,

– zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole,

– zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,

– zvýšení motivace ke studiu přírodovědných oborů u žáků základních škol prostřednictvím spolupráce se základními školami,

– optimalizace výuky v návaznosti na potřeby trhu práce prostřednictvím spolupráce se zaměstnavatelem,

– zkvalitnění venkovního prostředí areálu prostřednictvím výsadby zeleně,

– zajištění bezbariérovosti,

– využití výstupů projektu díky spolupráci s dalšími školami.


Finanční prostředky z Evropské unie pro Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_035

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Název projektu: Další vzdělávání pedagogů a žáků na GTNV 2017-2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005867

Zahájení projektu: 1. 7. 2017

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2019

Získaná částka: 331 913,00 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Hájek, ředitel školy (mob. tel.: 725 032 589)

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů a extrakurikulární rozvojové aktivity.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, zejména osobnostně profesní rozvoj pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


opvk-eu2

Finanční prostředky z Evropské unie pro Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1

Výzva č. 57

Prioritní osa 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Blended learning na Gymnáziu Týn n. Vlt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0880

Zahájení projektu: 1. 9. 2015

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015

Získaná částka: 182 300,00 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Hájek, ředitel školy (mob. tel.: 725 032 589)


Finanční prostředky z Evropské unie pro Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1

Výzva č. 56

Prioritní osa 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Podpora výuky jazyků na Gymnáziu Týn nad Vltavou

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0813

Zahájení projektu: 1. 7. 2015

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015

Získaná částka: 442 499,00 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Hájek, ředitel školy (mob. tel.: 725 032 589)


Finanční prostředky z Evropské unie pro Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.5

Výzva č. 34

Prioritní osa 7.1: Počáteční vzdělávání

Oblast podpory 7.1.5: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Název projektu: “MODERNIZACE VÝUKY NA GYMNÁZIU V TÝNĚ NAD VLTAVOU”

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0437

Zahájení projektu: 24. 7. 2012

Ukončení realizace projektu: 23. 7. 2014

Získaná částka: 829 723,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Hájek, ředitel školy (mob. tel.: 725 032 589)

Prima – český jazyk

VY_12_INOVACE_01

VY_12_INOVACE_02

VY_12_INOVACE_03

VY_12_INOVACE_04

VY_12_INOVACE_05

VY_12_INOVACE_06

VY_12_INOVACE_07

VY_12_INOVACE_08

VY_12_INOVACE_09

VY_12_INOVACE_10

VY_12_INOVACE_11

VY_12_INOVACE_12

VY_12_INOVACE_13

VY_12_INOVACE_14

VY_12_INOVACE_15

VY_12_INOVACE_16

VY_12_INOVACE_17

VY_12_INOVACE_18

VY_12_INOVACE_19

VY_12_INOVACE_20

VY_12_INOVACE_21

VY_12_INOVACE_22

VY_12_INOVACE_23

VY_12_INOVACE_24

VY_12_INOVACE_25

VY_12_INOVACE_26

VY_12_INOVACE_27

VY_12_INOVACE_28

VY_12_INOVACE_29

VY_12_INOVACE_30

VY_12_INOVACE_31

VY_12_INOVACE_32

VY_12_ZAZNAM_01

Prima – zeměpis

prima_zemepis_australie_DUM

prima_zemepis_jihoafricka_republika_DUM

Sekunda – anglický jazyk

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_01

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_02

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_03

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_04

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_05

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_06

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_07

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_08

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_09

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_10

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_11

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_12

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_13

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_14

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_15

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_16

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_17

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_18

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_19

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_20

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_21

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_22

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_23

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_24

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_25

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_26

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_27

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_28

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_29

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_30

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_31

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_32

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_33

2_OPVK_Sekunda_anglictina_VY_22_INOVACE_34

Sekunda – zeměpis

sekunda_zemepis_brazilie_DUM

sekunda_zemepis_cinska_lidova_republika_DUM

sekunda_zemepis_izrael_DUM

sekunda_zemepis_USA_DUM

sekunda_zemepis_mexiko_DUM

sekunda_zemepis_kanada_DUM

Tercie – biologie

DUM_tercie_biologie_Dychaci_soustava_1

DUM_tercie_biologie_Dychaci_soustava_2

DUM_tercie_biologie_Dychaci_soustava_3

DUM_tercie_biologie_Kosterni_soustava_1

DUM_tercie_biologie_Kosterni_soustava_2

DUM_tercie_biologie_Kuze

DUM_tercie_biologie_Obehova_soustava_1

DUM_tercie_biologie_Obehova_soustava_2_krevni_bunky

DUM_tercie_biologie_Obehova_soustava_3_imunita

DUM_tercie_biologie_Obehova_soustava_4_srdce_a_cevy

DUM_tercie_biologie_Ontogeneze_1

DUM_tercie_biologie_Ontogeneze_2

DUM_tercie_biologie_Svalova_soustava_1

DUM_tercie_biologie_Svalova_soustava_2

DUM_tercie_biologie_Termoregulace

DUM_tercie_biologie_travici_soustava_1

DUM_tercie_biologie_travici_soustava_2

DUM_tercie_biologie_travici_soustava_3

DUM_tercie_biologie_Vylucovaci_soustava_1

DUM_tercie_biologie_Vylucovaci_soustava_2

Tercie – zeměpis

tercie_zemepis_alpske_staty-rakousko_DUM

tercie_zemepis_nemecko_DUM

tercie_zemepis_italie__DUM

tercie_zemepis_francie_DUM

tercie_zemepis_benelux_DUM

tercie_zemepis_alpske_staty-svycarsko-DUM

tercie_zemepis_velka_britanie_DUM

tercie_zemepis_ukrajina_DUM

tercie_zemepis_slovensko_DUM

tercie_zemepis_severni_evropa_DUM

tercie_zemepis_rusko_DUM

tercie_zemepis_turecko_DUM

Kvinta – český jazyk

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_01

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_02

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_03

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_04

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_05

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_06

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_07

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_08

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_09

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_10

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_11

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_12

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_13

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_14

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_15

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_16

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_17

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_18

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_19

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_20

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_21

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_22

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_23

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_24

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_25

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_26

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_27

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_28

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_29

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_30

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_31

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_32

5_OPVK_kvinta_cesky_jazyk_VY_12_INOVACE_33

Kvinta – německý jazyk

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_01

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_02

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_03

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_04

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_05

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_06

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_07

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_08

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_09

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_10

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_11

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_12

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_13

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_14

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_15

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_16

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_17

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_18

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_19

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_20

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_21

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_22

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_23

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_24

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_25

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_26

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_27

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_28

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_29

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_30

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_31

5_OPVK_kvinta_nemcina_VY_22_INOVACE_32

Sexta – biologie

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Acrania

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Agnatha

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Amphibia

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Aves

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Cyclostomata

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Echinodermata

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Gnathotomata

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Chondrichthyes

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Chordata

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Mammalia

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Pisces

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Reptilia

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Salpy

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Sumky

6_OPVK DUM_sexta_biologie_System_paryb

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Tunicata

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Vertebrata

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Vrsenky

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Vyvoj_telnich_soustav_obratlovcu

6_OPVK DUM_sexta_biologie_Vznik,_vyvoj_a_system_strunatcu

Sexta – chemie

6_OPVK DUM_sexta chemie Fotograficky_proces

6_OPVK DUM_sexta chemie Kobalt_a_nikl

6_OPVK DUM_sexta chemie Lehke_kovy_platinove

6_OPVK DUM_sexta chemie Polarografie

6_OPVK DUM_sexta chemie prvky_7D

6_OPVK DUM_sexta chemie prvky_D5

6_OPVK DUM_sexta chemie prvky_D6

6_OPVK DUM_sexta chemie Prvky_skupiny_medi

6_OPVK DUM_sexta chemie Prvky_skupiny_zinku

6_OPVK DUM_sexta chemie Tezke_kovy_platinove

6_OPVK DUM_sexta chemie uran

6_OPVK DUM_sexta chemie zelezo

6_OPVK_DUM_sexta chemie Kovy_3A

6_OPVK_DUM_sexta chemie Kovy_4A

6_OPVK_DUM_sexta chemie Kovy_5A

6_OPVK_DUM_sexta chemie Nazvoslovi_koordinacnich_sloucenin

6_OPVK_DUM_sexta chemie Prvky_d3

6_OPVK_DUM_sexta chemie Prvky_s1

6_OPVK_DUM_sexta chemie prvky_s2

6_OPVK_DUM_sexta chemie Slouceniny_prvku_s2

Sexta – matematika

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_1_Fce_pojem

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_2_Fce_lin.fce_prima_um._a_konst.fce

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_3A_Fce_lin.fce_vlastnosti.grafy

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_3B_Fce_lin.fce_procvicovani

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_4_Fce_lin.fce_s_absolutni_hodnotou

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_5A_Fce_kvadr.fce_rovnice

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_5B_Fce_kvadr.fce_definice,grafy,priklady

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_5C_Fce_kvadr.fce_s_absolutni_hodnotou

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_6_Fce_vlastnosti_fci

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_7_Fce_kvadraticke_nerovnice

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_7A_Fce_kvadraticke_nerovnice

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_8_Fce_linearni_lomane_funkce

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_8A_Fce_lin,_lomena

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_8B_Fce_linearni_lomena_fce

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_9_Fce_Mocninne

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_10A_Fce_Inverzni_funkce

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_10B_Fce_Periodicka_funkce

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_11_Fce_Mocniny_n_ta_odmocnina

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_11A_Fce_Mocniny_n_ta_odmocnina_pocitani

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_11B_Fce_Mocniny_racionalni_a_iracionalni_exponent

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_12_Fce_exponencialni_funkce

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_12A_Fce_exponencialni_rovnice

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_13_Fce_Logaritmicka_funkce,_Inverzni

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_13A_Fce_logaritmicke_rovnice

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_13B_Fce_logaritmicke_rovnice_procvicovani

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_14A_Fce_goniometricke_funkce_sin,cos

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_14B_Fce_goniometricke_funkce_tg,cotg

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_14C_Fce_goniometricke_funkce_procvicovani

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_15_goniometricke_rovnice_linearni

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_16_Fce_grafy_goniometrickych_funkci

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_17_Fce_Sinova_veta

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_18_Fce_Kosinova_veta

6_OPVK_DUM_sexta_matematika_19_Fce_sinova_a_kosinova_veta_procvicovani

Septima – dějepis

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_01

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_02

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_03

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_04

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_05

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_06

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_07

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_08

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_09

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_10

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_11

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_12

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_13

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_14

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_15

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_16

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_17

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_18

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_19

7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_20

Septima – matematika

7_OPVK_DUM_septima_matematika_21_Souradnice

7_OPVK_DUM_septima_matematika_22_Vzdalenost_bodu

7_OPVK_DUM_septima_matematika_23_Vektor

7_OPVK_DUM_septima_matematika_24_Parametricke_vyjadreni_primky

7_OPVK_DUM_septima_matematika_25_Vzajemna_poloha_primek

7_OPVK_DUM_septima_matematika_26_Obecna_rovnice_primky

7_OPVK_DUM_septima_matematika_27_Smiseny_soucin

7_OPVK_DUM_septima_matematika_28_Vektorovy_soucin

7_OPVK_DUM_septima_matematika_29_Baze_vektoru

7_OPVK_DUM_septima_matematika_30_Skalarni_soucin_vektoru

7_OPVK_DUM_septima_matematika_31_Nasobeni_vektoru_cislem

7_OPVK_DUM_septima_matematika_32_Scitani_vektoru

Oktáva – fyzika

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_1_uvod_optiky

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_2_Zakon_lomu

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_3_uplny_odraz

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_4_Zrcadla

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_5_Gaussova_1_a_2_rovnice_-_zrcadla

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_6_cocky

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_8_Gaussova_1_a_2_rovnice_-_cocky

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_8_Gaussova_3_rovnice

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_9_Oko

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_10_Zvetseni_zorneho_uhlu

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_11_Barva_svetla

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_12__Disperze

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_13_Interference_na_sterbine

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_14_Interference_na_tenke_vrstve

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_15_Difrakce_uvod

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_16_Difrakce_na_mrizce

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_18_Druhy_polarizace

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_18_Polarizace

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_19_Elektromagneticke_zareni

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_20_RTG_zareni

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_21_Spektrum,_fotometrie

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_22_cerne_teleso

8_OPVK_DUM_oktava fyzika_23_Dualismus_svetla

Oktáva – matematika

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_1_Kruznice

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_2_Apolloniova__kruznice

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_3_Kruznice_a_primka

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_4_Tecna_kruznice

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_5_Polara_kruznice

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_6_Elipsa_uvod

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_7_Elipsa_analyticke_vyjadreni

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_8_Elipsa_a_primka

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_9_Elipsa_tecna_a_polara

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_10_Parabola

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_11_Parabola_analyt._vyj

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_12_Parabola_a_primka

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_13_Tecna_paraboly

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_14_Hyperbola

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_15_Hyperbola_analyticke_vyjadreni

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_16_Hyperbola_a_primka

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_17_Kulova_plocha

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_18_Kulova_plocha_a_rovina

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_19_Druha_definice_kuzelosecky

8_OPVK_DUM_oktava_matematika_20_Urceni_kuzelosecky