Druhé kolo přijetí do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijetí do vyššího ročníku pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2023/2024

Formuláře žádosti o přijetí do vyššího ročníku https://www.gtnv.cz/dokumenty/formulare/

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Termín odevzdání žádostí – do 26. května 2023 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Rozdílové zkoušky – se nekonají, kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v testu z matematiky a českého jazyka v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) 2023 seřazených od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky JPZ 2023

K žádosti je tedy nutno přiložit výpis výsledků z testů JPZ 2023 a kopii vysvědčení z 9. ročníku !!!

Pozor – podmínkou úspěšného studia je zvládnutí Nj v rozsahu RVP ZV (druhý cizí jazyk) !!

Počet přijímaných žáků –  minimálně 1 (podle počtu uvolněných míst v třídě kvintě osmiletého gymnázia)

Trvalý odkaz na tento příspěvek