Energie – budoucnost lidstva

Dne 10.11.2014 se v učebně fyziky konala beseda o energetice, kterou organizuje Agentura J.L.M. Akce se ve dvou blocích zúčastnili studenti sexty – oktávy. Cílem této besedy bylo přístupnou formou poskytnout studentům věcné a korektní informace o jaderné energetice a Jaderné elektrárně Temelín a pokusit se je inspirovat k zamyšlení nad touto problematikou. Po krátkém výkladu následovala prezentace fotografií, grafů a tabulek, které vedly k diskusi o jakýchkoli problémech, které studenty zajímaly.

Na programu bylo seznámení s energetickou situací v České republice i ve světě, možnosti výroby elektrické energie z různých zdrojů a nakonec i ochrana před účinky radioaktivního záření. Na vlastní oči žáci viděli využití dozimetru při měření radioaktivity běžných předmětů, např. budíku.

Přednáška byla vedena formou srozumitelné a výstižné prezentace energetické problematiky a mezi účastníky měla velký úspěch, protože získali informace o současném stavu i výhledech české energetiky.

Gabriela Helešicová, sexta

Trvalý odkaz na tento příspěvek.