Etiketa do škol

V pondělí 8. prosince 2014 si žáci nižšího stupně gymnázia mohli zopakovat a prohloubit své znalosti ze společenského chování. Příležitost nahlédnout do tajů bontonu jim poskytl výchovný program „Etiketa do škol aneb základní pravidla chování ve škole a na veřejnosti“, který vedla lektorka firmy Učíme se, s.r.o.

Během jedné vyučovací hodiny se seznámili s pojmem etiketa, poznali, jak důležitý je první dojem a sledovali projevy, kterými lze odradit okolí. V modelových situacích prakticky nacvičovali pozdrav, oslovování, představování, chůzi vedle učitele jako osoby společensky významnější atd.

Přednáška s praktickými ukázkami jistě přispěla ke zlepšení vztahů mezi žáky, posílila jejich osobní i sociální rozvoj a podpořila autoritu učitele.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.