Exkurze ve firmě Epinikon, a.s.

I když na gymnáziu převažuje spíš teoretická výuka, snažíme se jí zpestřit praktickými cvičeními a různými exkurzemi. S radostí jsme využili nabídky ing. Josefa Mikšovského, který zastává funkci prokuristy ve firmě Epinikon, a.s. ve Vodňanech.

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 jsme navštívili vodňanskou firmu, která se zabývá zpracováním grafitu. Zde nám pan Mikšovský vysvětlil historii používání grafitu v keramických nádobách i současná moderní využití. Žáci si zopakovali nejvýznamnější fyzikální i chemické vlastnosti grafitu. Dozvěděli jsme se, že dnes je grafit například nezbytnou součástí baterií do elektromobilů.

Po teoretické části jsme se přesunuli do výrobního provozu, kde jsme viděli stroje na úpravu grafitu. Zajímavá byla i návštěva laboratoře, kde jsme viděli, jak funguje expandující grafit, který se používá jako zpomalovač požárů ve stavebnictví. Pro žáky bylo podnětné i sdělení p. Mikšovského, že rozvíjí obchodní kontakty se zeměmi celého světa, tudíž je v dnešní době naprosto nezbytné ovládat cizí jazyky, angličtinu i němčinu.

Exkurze byla velmi zajímavá, nejaktivnější žáci dostali vzorky grafitu, a tak si mohou jeho vlastnosti vyzkoušet i doma.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující chemie a biologie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.