Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2018/2019

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek do 1. března 2018 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška (M, ČJ)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka gymnázia 25. 1. 2018 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)

Program:
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách 
a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Jednotná kritéria pro přijetí

Jednotná kritéria pro přijetí

Trvalý odkaz na tento příspěvek.