Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2019/2020

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017:

Termín odevzdání přihlášek – do 1. dubna 2019 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 2.května 2019

Počet přijímaných žáků –  7

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dostatečný“, přijato bude prvních sedm uchazečů seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia, uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky !

Trvalý odkaz na tento příspěvek.