Gymnázium získalo dotaci MŠMT

V rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II získala naše škola dotaci ve výši přibližně 740 tisíc korun na projekt „Rozvoj žáků a učitelů GTNV 2019-2021“, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání i vzájemné spolupráce a na extrakurikulární aktivity, tj. zřízení badatelského klubu pro žáky se zájmem o přírodní vědy nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Monika Kneslíková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.