HARMONOGRAM KONZULTACÍ PRO ŽÁKY VIII

1) V období od 11. do 22. 5. 2020 budou konzultace probíhat podle níže uvedeného rozvrhu a vuvedeném rozdělení do skupin. Mimo tento rozvrh je možné si domluvit individuální konzultace spedagogy při dodržení zpřísněných hygienických podmínek. Pořadí hodin odpovídá běžnému časovému rozvrhu výuky. V pátek 22. 5. 2020 proběhne předávání výročního vysvědčení podle instrukcí, o kterých vás bude spředstihem informovat třídní učitelka.

Pondělí

1. 2. 3. 4. 5. 6.
ZSV

105

ZSV

105

Čj1/Aj2

104/308

Čj1/Aj2

104/308

Čj2/Aj1

104/308

Čj2/Aj1

104/308

Úterý

1. 2. 3. 4. 5. 6.
M

208

Čj(M)

208

Čj(neM)/M

104/208

Nj(ne Z)/Z

105/308

Nj (ne Z)/Z

105/308

 

Středa

1. 2. 3. 4. 5. 6.
    B 111      

Čtvrtek

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ls(ne M)/M

104/308

Ls(ne M)/M

104/308

Ls (M)

308

Ls (M)

308

Nj (Z)

105

Nj (Z)

105

Pátek

1. 2. 3. 4. 5. 6.
           


Skupiny:

M, ČJ(M), Ls(M) – Dědičová, Dolejší, Hamříková, Hauser, Koberová, Macháček, Mička, Nováček, Ruschaková, Sobíšek, Sýkorová, Šonka, Vlk, Vondra (14)

ČJ (ne M) – Čermák, Folprechtová, Helešicová, Koubková, Kubíková, Pelikánová, Suchanová, Suchý, Svobodová, Vichta, Vilímková, Zíková (12)

Aj1 – Dědičová, Dolejší, Hamříková, Hauser, Macháček, Mička, Nováček, Ruschaková, Sobíšek, Šonka, Vlk (11)

ČJ1 – Dědičová, Dolejší, Hamříková, Hauser, Koberová, Macháček, Mička, Nováček, Ruschaková, Sobíšek, Sýkorová, Šonka, Vlk, Vondra (14)

Aj2 – Čermák, Folprechtová, Helešicová, Kubíková, Suchanová, Suchý, Svobodová, Pelikánová, Vichta, Vilímková, Zíková (11)

ČJ2 – Čermák, Folprechtová, Helešicová, Koubková, Kubíková, Suchanová, Suchý, Svobodová, Pelikánová, Vichta, Vilímková, Zíková (12)

Z – Čermák, Dolejší, Hamříková, Hauser, Mička, Nováček, Ruschaková, Sobíšek, Suchý, Sýkorová, Šonka, Zíková(12)

ČJ (neZ) – Dědičová, Folprechtová, Helešicová, , Koberová, Koubková, Kubíková, Macháček, Pelikánová, Suchanová, Svobodová, Vichta, Vilímková, Vlk, Vondra (14)

LS (ne M) – Čermák, Folprechtová, Helešicová, Koubková, Kubíková, Pelikánová, Suchanová, Suchý, Svobodová, Vilímková, Zíková (11)

NJ (Z) – Čermák, Dolejší, Hamříková, Hauser, Mička, Nováček, Ruschaková, Sobíšek, Suchý, Sýkorová, Šonka, Zíková(12)

NJ (ne Z) – Dědičová, Folprechtová, Helešicová, , Koberová, Koubková, Kubíková, Macháček, Pelikánová, Suchanová, Svobodová, Vichta, Vilímková, Vlk, Vondra (14)

ZSV – Čermák, Folprechtová, Koubková, Kubíková, Suchanová, Vichta, Vilímková, Vondra (8)

B – Dědičová, Folprechtová, Helešicová, Koberová, Koubková, Pelikánová, Suchý, Svobodová, Sýkorová, Zíková (10)

2) Od 25. 5. 2020 do začátku maturitních zkoušek jsou možné individuální konzultace sjednotlivými učiteli po předchozí domluvě a při dodržení zpřísněných hygienických podmínek. O termínech a organizaci maturitních zkoušek vás budeme informovat neprodleně po jejich zveřejnění MŠMT.

Harmonogram konzultací oktáva

Trvalý odkaz na tento příspěvek.