Informace pro uchazeče o studium

Ve středu 6. 5. 2020 vydalo MŠMT prohlášení, ve kterém stanovilo mj. termín jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, kterým je úterý 9. června 2020 (náhradní termín je stanoven na 23. 6. 2020) . Všichni uchazeči, kteří se hlásili na více škol, se zúčastní výše uvedeného termínu na 1. škole uvedené v přihlášce. Jejich výsledky pak obdrží i škola, kterou uvedli na přihlášce na 2. místě.

Zároveň MŠMT oznámilo, že navýší čas pro konání testu z českého jazyka i z matematiky. Podrobný harmonogram jednotné přijímací zkoušky zatím není znám, tyto a další bližší informace vám sdělíme v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou vám zašleme nejpozději 10 pracovních dní před konáním jednotné přijímací zkoušky, tedy 26. 5. 2020.

Dále cituji z webu www.msmt.cz:

„ „Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa,“ řekl ministr školství na tiskové konferenci.

V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav (https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav ) připravil CERMAT testovací prostředí pojmenované Procvičování testů a úloh, které naleznete na webu https://procvicprijimacky.cermat.cz.

Elektronickou verzi testů CERMATu k přijímacím zkouškám v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů, připravila Česká školní inspekce, více na  https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre. „

Trvalý odkaz na tento příspěvek.