Konverzace v angličtině letos s rodilou mluvčí

Máme velkou radost, že se nám díky dotaci EU a MŠMT v rámci Výzvy č. 02_19_78 OP VVV Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III a dobrým kontaktům našich angličtinářek podařilo zajistit rodilou mluvčí z USA, která posílí tým učitelů cizích jazyků na našem gymnáziu. Kvalifikovaná učitelka anglického jazyka pro základní i střední školy bude ve školním roce 2021-2022 vyučovat konverzaci v anglickém jazyce ve všech třídách vyššího stupně gymnázia.

Spolupráci s americkou paní učitelkou jsme navázali již dříve, kdy přijela na naši školu coby čestný člen poroty školní recitační soutěže v anglickém jazyce Burns Day. Byla nejen velmi milým hostem, ale také velkým přínosem pro soutěžící, takže se na další setkávání velmi těšíme.

Jsme přesvědčení, že působení rodilé mluvčí na našem gymnáziu bude pro žáky, učitele i další pracovníky školy vítaným zpestřením, pomůže zkvalitnit výuku angličtiny a umožní intenzivní komunikaci v cizím jazyce i mimo vyučování.

Mgr. Monika Kneslíková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.