Koronavirus změnil systém výuky na vltavotýnském gymnáziu

Úterý 10. 3. 2020 začalo jako každý normální den. Všichni školáci šli jako obvykle do školy a vůbec netušili, že se jejich školní docházka během jednoho dne úplně změní. Měli jsme hodinu češtiny, když náhle pan ředitel zahájil rozhlasové vysílání. Všichni jsme napjatě poslouchali a po skončení celá třída propukla v jásot. Pan ředitel nám právě oznámil, že ode dneška až do odvolání nebudeme chodit do školy kvůli pandemii koronaviru. Pro nás to byla super zpráva! Druhý den jsme tedy zůstali doma. Vypadalo to, že začínají předčasné prázdniny.

Učitelé ale nezaháleli a okamžitě s námi začali komunikovat přes školní web a snažili se vymyslet, jak nám zadávat učivo, abychom moc nezlenivěli. Povedlo se jim to. Po dvou dnech, co jsme byli doma a užívali si toho, že se nemusíme učit, nám na internetu začala přibývat různá zadání úkolů. Všichni nám pořád opakovali, že nemáme prázdniny, a i když jsme doma, je naší povinností plnit všechny úkoly. Přešli jsme tedy k domácímu způsobu vzdělávání. Bylo důležité si umět zorganizovat čas a naplánovat si program učení. Nejlepší bylo dělat úkoly průběžně, aby se nám pak nenahromadily.

Někdo odevzdával úkoly hned, jakmile nám byly zadány, a někdo si to nechal vše na poslední chvíli. Učitelé k nám byli maximálně vstřícní a snažili se nám přizpůsobit. Poskytovali nám možnost online konzultací, na kterých vysvětlovali učivo, které jsme měli probrat. Navíc byli všichni schopni rozvrhnout úkoly na celý týden tak, abychom toho neměli na jeden den moc. Plnění úkolů z domova bylo náročnější, i když jsme měli na vše dost času. Nebyl na nás vyvíjen takový tlak jako ve škole, kde máme na jeden předmět vždy hodinu.

Kromě toho, že jsme se učili, šili někteří z nás roušky nejen pro sebe, ale i pro ostatní potřebné. Někteří se zapojili i do dobrovolnických aktivit. Zavřené byly i hudební školy a sportovní centra. Učitelé ZUŠ zadávali žákům, co mají hrát a jak cvičit, také pomocí sociálních sítí. Ty byly v této době nezbytné. Dle mého názoru většině lidí pomohly. Nejen, že se využívaly sociální sítě na online výuku, ale také jsme se mohli přes ně spojit se svými kamarády.

Doba koronavirové pandemie již teď u nás ustupuje a vše se začíná vracet do normálu. Jenže nikdo neví, jak se bude situace po epidemiologické stránce dál vyvíjet.
Postupně se začíná chodit do školy a do zájmových oborů. Věříme, že budou učitelé tolerantní a že si hned po návratu do školy nezkazíme před vysvědčením známky. I když se snažíme zvládnout domácí výuku co nejlépe, nedá se předpokládat, že vědomosti všech studentů budou na stejné úrovni.

Kateřina Porodová, kvarta

Trvalý odkaz na tento příspěvek.