Lidská práva jsou klíčem ke svobodě a demokracii

Gymnázium Týn nad Vltavou využilo nabídky účasti v celostátní středoškolské soutěži – Olympiádě lidských práv, která je organizována neziskovým sdružením Leges humanae. Primárním záměrem sdružení je podpora lidských práv bez politického i sociálního rozdílu, rozvoj tolerance mezi občany a rozšíření zájmu o vzdělání mladých lidí v dané oblasti.

Samotná olympiáda, které se zúčastňují studenti septimy a oktávy je dvoukolovou soutěží. První kolo soutěže proběhlo individuálně prostřednictvím on-line dotazníku, který se skládal ze dvou částí. První část tvořil soubor otázek s možností volby správné odpovědi, v druhé části studenti napsali krátkou esej na jedno z nabízených témat. Čas pro vyplnění celého dotazníku byl limitován čtyřiceti minutami za možnosti využití informací z internetu.

Věříme, že se studentům zadaří a druhého finálového kola, které se bude konat v reprezentativních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, se určitě zúčastní.

V případě umístění na předních místech si studenti odvezou z Prahy kromě zážitků i hodnotné ceny, poukazy na stáže a dárkové předměty. V případě, že by se náhodou do druhého kola neprobojovali, svou účastí alespoň podpoří myšlenku letošního ročníku soutěže – „Lidská práva jsou klíčem ke svobodě a demokracii“. A to rozhodně není málo.

Mgr. Eva Tetenková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.