Maturanti z týnského gymnázia opět úspěšní

Školní rok 2020/21 byl atypický v tom, že 7 měsíců strávili žáci na distanční výuce. Byl to rok náročný pro všechny žáky, asi nejvíc pro žáky oktávy. Kromě běžného učiva se ještě museli připravit na maturitní zkoušku a k přijímacímu řízení na vysokou školu.

Upravenou maturitní zkoušku v červnu konalo 16 žáků oktávy, 1 neuspěl ve společné části MZ z matematiky, opravnou zkoušku dělal v červenci, bohužel neúspěšně. V profilové části si žáci mohli vybrat počet předmětů, úplnou verzi si zvolili pouze 2. V profilové zkoušce 1 žák neuspěl ani v jednom ze dvou předmětů, opravu úspěšně zvládl v září, a tak bude studovat vysokou školu.

Po uzavření přijímacího řízení můžeme konstatovat, že 14 maturantů, tedy 88% bude ve školním roce 2021/22 studovat vysokou školu. Jeden žák si bude v SOU Hněvkovice dělat výuční list na tesaře. Pět maturantů (36%) bude studovat přírodovědné obory na lékařské, přírodovědecké a zdravotně sociální fakultě. Čtyři maturanti (29%) budou studovat technické obory (ČVUT, VŠCHT) a pedagogické fakulty (UK, MU a ZČU). Jeden žák (7%) bude studovat fakultu sociálních studií na MU v Brně.

Opět se ukázalo, že úspěšné gymnaziální studium umožňuje studium na jakékoliv vysoké škole.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.