Maturitní zkoušky se blíží

V pondělí 27. dubna 2015 začíná letošním maturantům tzv. svatý týden. Při této příležitosti jim Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytlo další souhrnně zpracované užitečné informace ke zkouškám společné části maturitní zkoušky a také doporučení, na co si dát při organizaci maturitní zkoušky pozor.

Ke stažení:
Žákovský průvodce maturitní zkouškou – jaro 2015

Maturitní zkouška ve školním roce 2014/2015 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem 3 pokusy. První pokus je řádný a zbylé dva opravné. Důležité také je, že maturitní zkoušku musí žáci vykonat nejpozději do 5 let od data ukončení posledního ročníku středoškolského studia.

Povinná pro všechny je zkouška z českého jazyka a literatury, druhým povinným předmětem je cizí jazyk, nebo matematika. Zkouška z českého jazyka a literatury a také zkouška z cizího jazyka má tři části, tvoří ji didaktický test, písemná slohová práce a ústní zkouška. Matematika se zkouší pouze formou didaktického testu. Zatímco se všechny didaktické testy a písemné práce z cizího jazyka stále skenují a posílají k hodnocení do Cermatu (centrum pro státní maturity), slohové písemné práce z českého jazyka si hodnotí školy samy.

Letošní maturitní zkoušky začínají 4. května písemnými testy, které se konají podle harmonogramu na všech školách ve stejný den a hodinu, protože jejich zadání je centrální. Termín ústních zkoušek si určuje škola sama, na týnském gymnáziu proběhnou v týdnu od 18. května. Maturanti budou skládat ústní zkoušky i z volitelných předmětů, které jsou součástí tzv. profilové části maturity.

Věříme, že i letošní maturitní zkoušky proběhnou hladce a budou stejně úspěšné jako v předchozích letech.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.