Europass

Od letošního roku, tj. od roku 2018, bude naše gymnázium vydávat svým absolventům EUROPASS – dodatek k osvědčení. Jde o dokument doplňující vysvědčení o maturitní zkoušce, který absolventi využijí při hledání studia, práce nebo brigády i v zahraničí. Tento dokument se vztahuje na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.

Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění. Dále uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. EUROPASS je vydáván zdarma v českém a v jednom cizím jazyce (angličtině nebo němčině). Při ztrátě či potřebě vydání v jiném cizím jazyce (Aj, Nj, Fj) je dodatek pro absolventy volně ke stažení.

Pokud jste na našich stránkách dodatek ke svému oboru nenašli, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2.

Europass AJ 2021_2022

Europass ČJ 2021_2022

Europass NJ 2021_2022

Školní rok 2022-23

Europass ČJ 2022-23

Europass NJ 2022-23

Europass AJ 2022-23