Mezinárodní prezentace absolventa týnského gymnázia

Vltavotýnské gymnázium poskytuje dlouhodobě široké, všeobecné a kvalitní vzdělání, tudíž jeho absolventi zastávají prestižní funkce nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Naším velmi úspěšným absolventem je i Mgr. Martin Janovský, který studoval na týnském gymnáziu v letech 2003 až 2011. Byl výborným studentem, o jeho kvalitách svědčí i to, že vypracoval v rámci SOČ práci o pravěkém osídlení hradiště u Skočic. Krajská komise tuto práci ohodnotila jako 2. nejlepší ve své kategorii. Martin díky zapojení chemických a biologických metod přinesl zcela nové poznatky o vývoji osídlení hradiště.

Martin vystudoval magisterský program Archeologie pravěku a středověku na Univerzitě Karlově a v současnosti působí jako doktorand na Univerzitě Karlově (Archeologie) a České zemědělské univerzitě (Ekologie), kde propojuje geochemické analýzy s archeologií.

Zájem o archeologii přivedl Martina Janovského až do Izraele, kde probíhá archeologický výzkum starověkého biblického sídliště Tel Burna. Své výsledky publikoval v článku The contribution of POSL and PXRF to the discussion on sedimentary and site formation processes in archaeological contexts of the southern Levant and the interpretation of biblical strata at Tel Burna, ve kterém pomocí přírodovědných analýz doložil obléhání asyrskou armádou a dobytí sídliště.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.