Možnost nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů pro uchazeče do primy

pondělí 29. 4. 2019 od 8 do 15:30 hodin mohou zákonní zástupci uchazeče o studium přijít do školy a nahlédnout do ohodnocených záznamových archů svého dítěte. V případě zájmu o tuto možnost je třeba se předem e-mailem ohlásit na určitou hodinu na e-mailovou adresu kneslikova@gtnv.cz.

Anonymizované výsledky přijímacích zkoušek do primy budou vyvěšeny v úterý 30. 4. 2019 na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy. Telefonicky ani písemně nelze výsledky přijímacích zkoušek sdělovat.

Přijatí uchazeči musí nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků dodat do školy zápisový lístek pro potvrzení zájmu o studium.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.