Němčinář roku 2015

Druhý ročník soutěže Němčinář roku 2015 proběhl 24. 4. 2015 formou on-line testu, kterého se zúčastnilo 1728 studentů ze 126 středních škol a gymnázií. Test byl sestaven na jazykové úrovni B1-B2 evropského referenčního rámce a obsahoval úlohy týkající se gramatiky, poslechu i orientace v textu. (Z úrovně B1 vychází maturitní zkouška.)

Test si vyzkoušelo 26 žáků našeho gymnázia ze septimy, sexty a kvinty. Nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Luňáčková (VII), která se umístila v 1. čtvrtině soutěžících.

Mgr. Jana Blümlová

Trvalý odkaz na tento příspěvek.