O první pomoci teoreticky i prakticky

Ve středu 3. 5. 2017 se na naší škole uskutečnila přednáška na téma První pomoc, která byla určena pro zájemce z řad rodičů a učitelů. S nejnovějšími trendy v oboru nás seznámili Bc. Lucie Dudková ze Zdravotnické záchranné služby a zástupci hasičů – profesionál Jan Dudek a starosta místního Sboru dobrovolných hasičů Ondřej Bouška.

Paní Dudková nás instruovala o správných postupech při záchraně lidského života v situacích, s nimiž se můžeme setkat v běžném životě. Viděli jsme nejen názorné ukázky ošetření masivního krvácení, pneumotoraxu či popálenin, ale také jsme si mohli pod dohledem pana Boušky na resuscitační figuríně ověřit, jak fyzicky náročná je masáž srdce. Rovněž jsme byli poučeni o tom, jak reagovat při alergické reakci na hmyzí štípnutí, jak se zachovat při epileptickém záchvatu nebo jak poznat cévní mozkovou příhodu.

Přednáška naplnila naše očekávání – doplnili jsme si znalosti, vyzkoušeli své dovednosti a získali jsme sebedůvěru potřebnou pro poskytnutí první pomoci.

Mgr. Jana Sládková, metodička prevence

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.