Organizační struktura školy

 • Ředitel školy:  Mgr. Milan Šnorek
 • Zástupce ředitele školy: Mgr. Monika Kneslíková
 • Výchovný poradce: Mgr. Jiří Šálený
 • Koordinátor ŠVP:  Mgr. Monika Kneslíková
 • Koordinátor mezinárodní spolupráce: Mgr. Magdalena Lukšová
 • Koordinátor EVVO: Mgr. Jiří Šálený
 • Školní metodik prevence: Mgr. Jana Sládková
 • Metodik ICT: Mgr. Petr Kubát
 • Správce školní knihovny:  Mgr. Jana Sládková

Vedoucí předmětových komisí:

 • PK B, Ch, Z, Tv:  Mgr. Jiří Šálený
 • PK M, F, ICT:  Mgr. Gabriela Procházková
 • PK Anglický jazyk:  Mgr. Magdalena Lukšová
 • PK Německý jazyk: Mgr. Jana Blümlová
 • PK ČJ, Hv, Vv:  Mgr. Ivana Hošková
 • PK D, OV, ZSV:  Mgr. Ladislava Městková

Správci kabinetů:

 • Český jazyk: Mgr. Ivana Hošková
 • Cizí jazyky: Mgr. Magdalena Lukšová
 • Biologie, chemie:  Mgr. Jiří Šálený
 • Zeměpis: Mgr. Jana Kakaščíková
 • Dějepis, společenské vědy: Mgr. Ladislava Městková
 • Estetická výchova:  Mgr. Miroslav Jaroš
 • Fyzika PaedDr. Jiří Brom
 • Matematika: Mgr. Gabriela Procházková
 • ICT: Mgr. Petr Kubát
 • TV: Mgr. Marek Schwarz
 • Zástupce ředitele:  Mgr. Monika Kneslíková

 

Třídní učitelé:

1. Prima: Ladislava Městková
2. Sekunda: Jana Sládková
3. Tercie: Ivana Hošková
4. Kvarta: Jana Blümlová
5. Kvinta: Eva Tetenková
6. Sexta: Gabriela Procházková
7. Septima: Monika Kneslíková
8. Oktáva: Magdalena Lukšová

Správci učeben:

 • uč. č. 205 Mgr. Ladislava Městková
 • uč. č. 212 Mgr. Mgr. Jana Blümlová
 • uč. č. 206 Mgr. Ivana Hošková
 • uč. č. 203 Mgr. Jana Sládková
 • uč. č. 105 Mgr. Eva Tetenková
 • uč. č. 104 Mgr. Monika Kneslíková
 • uč. č. 103 Mgr. Magdalena Lukšová
 • uč. č. 116 Mgr. Gabriela Procházková
 • uč. č. 309 Mgr. Jitka Horáková
 • uč. č. 308 Mgr. Jana Kakaščíková
 • uč. č. 312 Mgr. Miroslav Jaroš
 • uč. č. 307 Mgr. Petr Kubát
 • uč. č. 210 Mgr. Petr Kubát
 • uč. č. 208 PaedDr. Jiří Brom
 • uč. č. 111 Mgr. Jiří Šálený
 • uč. č. 311 Mgr. Jana Sládková

Ostatní učitelé VVP:

 • Externí učitel Josef Staněk, ThD.

Provozní zaměstnanci:

 • Ekonomka, hospodářka školy: Jana Ratajová
 • Školník:  Josef Tomek
 • Vedoucí školní: jídelny Zdeňka Pourová
 • Vedoucí kuchařka: Marie Vitoušková
 • Ostatní kuchařky: Marcela Vránová, Jana Zvoníčková
 • Úklidoví pracovníci: Radomír Hartl, Jana Vandová

Kontakty na všechny pracovníky »