Organizační struktura školy

 • Ředitel školy:  Mgr. Milan Šnorek
 • Zástupce ředitele školy: Mgr. Monika Kneslíková
 • Výchovný poradce: Mgr. Jiří Šálený
 • Koordinátor ŠVP:  Mgr. Monika Kneslíková
 • Koordinátor mezinárodní spolupráce: Mgr. Magdalena Lukšová
 • Koordinátor EVVO: Mgr. Jiří Šálený
 • Školní metodik prevence: Mgr. Jana Sládková
 • Metodik ICT: Mgr. Petr Kubát
 • Správce školní knihovny:  Mgr. Jana Sládková

Vedoucí předmětových komisí:

 • PK B, Ch, Z, Tv:  Mgr. Jiří Šálený
 • PK M, F, ICT:  Mgr. Gabriela Procházková
 • PK Anglický jazyk:  Mgr. Magdalena Lukšová
 • PK Německý jazyk: Mgr. Jana Blümlová
 • PK ČJ, Hv, Vv:  Mgr. Ivana Hošková
 • PK D, OV, ZSV:  Mgr. Ladislava Městková

Správci kabinetů:

 • Český jazyk: Mgr. Ivana Hošková
 • Cizí jazyky: Mgr. Magdalena Lukšová
 • Biologie, chemie:  Mgr. Jiří Šálený
 • Zeměpis: Mgr. Jana Kakaščíková
 • Dějepis, společenské vědy: Mgr. Ladislava Městková
 • Estetická výchova:  Mgr. Miroslav Jaroš
 • Fyzika PaedDr. Jiří Brom
 • Matematika: Mgr. Gabriela Procházková
 • ICT: Mgr. Petr Kubát
 • TV: Mgr. Marek Schwarz
 • Zástupce ředitele:  Mgr. Monika Kneslíková

 

Třídní učitelé:

 1. Prima Jana Sládková
 2. Sekunda Ivana Hošková
 3. Tercie Jana Blümlová
 4. Kvarta Marek Schwarz
 5. Kvinta Gabriela Procházková
 6. Sexta Monika Kneslíková
 7. Septima Magdalena Lukšová
 8. Oktáva Eva Tetenková

Správci učeben:

 • uč. č. 205 Mgr. Marek Schwarz
 • uč. č. 212 Mgr. Mgr. Jana Blümlová
 • uč. č. 206 Mgr. Ivana Hošková
 • uč. č. 203 Mgr. Jana Sládková
 • uč. č. 105 Mgr. Eva Tetenková
 • uč. č. 104 Mgr. Monika Kneslíková
 • uč. č. 103 Mgr. Magdalena Lukšová
 • uč. č. 116 Mgr. Gabriela Procházková
 • uč. č. 309 Mgr. Jitka Horáková
 • uč. č. 308 Mgr. Jana Kakaščíková
 • uč. č. 312 Mgr. Miroslav Jaroš
 • uč. č. 307 Mgr. Petr Kubát
 • uč. č. 210 Mgr. Petr Kubát
 • uč. č. 208 PaedDr. Jiří Brom
 • uč. č. 111 Mgr. Jiří Šálený
 • uč. č. 311 Mgr. Jana Sládková

Ostatní učitelé VVP:

 • Externí učitel Josef Staněk, ThD.

Provozní zaměstnanci:

 • Ekonomka, vedoucí provozního úseku: Marcela Bartušková
 • Školník:  Josef Tomek
 • Vedoucí školní: jídelny Zdeňka Pourová
 • Vedoucí kuchařka: Marie Vitoušková
 • Ostatní kuchařky: Marcela Vránová, Jana Zvoníčková
 • Úklidoví pracovníci: Radomír Hartl, Jana Vandová

Kontakty na všechny pracovníky »