Studentská rada

O studentské radě

Studentská rada je demokratický zastupitelský orgán žáků, který funguje jako komunikační platforma mezi vedením školy a žáky.

Každá třída má ve Studentské radě 2 zástupce.

Vedení školy se pravidelně setkává se zástupci Studentské rady. Na těchto setkáních ředitel školy informuje žáky o provedených či chystaných změnách a akcích. Žáci vyjadřují postoje svých spolužáků a sdělují řediteli školy své potřeby, náměty a přání.