SRPDŠ

O SRPDŠ

SRPDŠ neboli Sdružení rodičů a přátel dětí školy je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí ve škole. Jedná se o nezávislou organizaci, která spolupracuje s jinými orgány a organizacemi k zabezpečení svých cílů, tj. především hájit práva a zájmy dětí. Také se snaží podporovat svými finančními prostředky kulturní nebo sportovní akce, které jsou organizovány ve spojení s Gymnáziem, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13.

Toto sdružení se skládá se zástupců rodičů jednotlivých tříd, kteří si ze svého středu volí předsedu, pokladní a revizory účtů. Scházejí se dle potřeby, ale nejméně jednou ročně, kde projednávají s vedením školy a dalšími orgány problémy, které se vyskytují.

Každý rok jsou z příjmu SRPDŠ vydávány finanční prostředky pro potřeby dětí a školy. Udělení finančních prostředků bývá odhlasováno na základě požadavků vedení školy.