Základní údaje o škole

Název školy: Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Adresa školy: Gymnázium, Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
Mobil – sekretariát: +420 702 162 840
IČO: 600 76 062
Bankovní spojení: 214 528 329/0300
Obor vzdělání: 79-41-K/81
Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život


Vltavotýnské gymnázium se nachází v klidném prostředí na okraji malebného jihočeského městečka Týn nad Vltavou. Jedná se o osmileté gymnázium, čtyřletý studijní cyklus není otevírán.

Přímo v budově školy se nachází školní kuchyně s jídelnou, ve které se žáci mohou stravovat. Škola je obklopena zelení se spoustou travnatých ploch používaných pro sport a relaxaci žáků. Žáci sportují také v menším školním gymnastickém sále a v moderní městské sportovní hale.

skolaKapacita školy je 240 studentů. Jsme tedy relativně malá škola, učitelé své žáky velmi dobře znají, což přispívá k přátelské a tvůrčí atmosféře. Poradními orgány ředitele školy jsou školská rada, rodičovské sdružení a studentská rada.

Ve škole se vyučuje dvěma cizím jazykům, anglickému a německému, nepovinně lze studovat např. ruský jazyk. Výbornou úroveň má jak výuka humanitních, tak i přírodovědných předmětů.

Při vyučování jsou využívány moderní informační a komunikační prostředky včetně interaktivních sestav. Škola disponuje 2 počítačovými učebnami a jazykovou učebnou vybavenou nejnovějšími informačními a komunikačními technologiemi.

Velmi dobrých výsledků dosahují naši studenti v různých předmětových olympiádách, soutěžích a projektech. Úspěšní jsou také v rozličných srovnávacích testech, v oficiálních od MŠMT nebo od společnosti SCIO. V minulých školních letech složili všichni studenti závěrečného ročníku úspěšně maturitní zkoušku s účastí státu, zpravidla již v 1. jarním termínu. Zpravidla všichni absolventi pokračují ve studiu na některé z vysokých škol doma nebo v zahraničí.

Na gymnáziu dlouhodobě a kvalitně funguje tzv. PEER program, jehož hlavním úkolem je eliminovat sociálně patologické jevy mezi studenty. Mezi tradiční akce školy patří Den otevřených dveří, Vánoční akademie, Sportovní dny, projektové dny a maturitní ples.

Uchazeči o studium na naší škole (žáci z pátých tříd základních škol) musí úspěšně složit přijímací zkoušku z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů.

S případnými zájemci o studium na naší škole se těšíme na shledání v některém z příštích školních let. Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím uvedených kontaktů.

Mgr. Karel Hájek, ředitel školy