Ohlédnutí za maturitními zkouškami 2018-19

Maturitní zkoušky školního roku 2018-19 začaly 10. dubna slohovou prací
z českého jazyka a začátkem května pokračovaly didaktickými testy z cizích jazyků a matematiky. Ty se konají podle harmonogramu na všech školách ve stejný den a hodinu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky proběhly na týnském gymnáziu 21. a 22. května.

Až na dvě zaváhání složili žáci oktávy maturitní zkoušku úspěšně a 6 z nich ukončilo své středoškolské studium s vyznamenáním. Maturitní vysvědčení bylo slavnostně předáno v obřadní síni města Týn nad Vltavou dne 30. 5. 2019 za přítomnosti Ing. Ivo Machálka, starosty města, ředitele školy Mgr. Milana Šnorka a třídní učitelky Mgr. Magdalény Lukšové.

Všichni letošní absolventi gymnázia se ucházejí o přijetí ke studiu na vysokých školách. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů nejen v přijímacím řízení a následném studiu, ale i v osobním životě.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.