Ohlédnutí za maturitními zkouškami

2015-maturityaMaturitní zkoušky školního roku 2014/2015 začaly 4. května písemnými testy, které se konají podle harmonogramu na všech školách ve stejný den a hodinu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky proběhly na týnském gymnáziu v týdnu od 18. května.

Až na jednu výjimku složili žáci oktávy maturitní zkoušku úspěšně a 3 z nich ukončili své středoškolské studium s vyznamenáním. Maturitní vysvědčení bylo slavnostně předáno v obřadní síni města Týn nad Vltavou dne 29. 5. 2015 za přítomnosti Ing. Pavly Fraňkové, členky rady města, a ředitele školy Mgr. Karla Hájka.

Všichni letošní absolventi gymnázia se ucházejí o přijetí ke studiu na vysokých školách. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů nejen v přijímacím řízení a následném studiu, ale i v osobním životě.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.