Olympiáda lidských práv – soutěž s vysokými ambicemi

Jakub Dupal, žák septimy, se v pátek 4. 12. 2015 zúčastnil celorepublikového finále Olympiády lidských práv, prestižní soutěže v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kterou každoročně pořádá spolek LEGES HUMANAE. Do finálového kola, konaného v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, se z 2660 soutěžících z gymnázií a středních škol probojovalo osmdesát studentů.

Finalisté vypracovali ve stanoveném čase esej na dané téma a následně formou diskuse obhajovali své názory před odbornou porotou. Měli prokázat znalost lidsko-právní problematiky, schopnost argumentace a kritického uvažování. Výkony studentů hodnotila porota, v níž zasedly významné osobnosti z mezinárodních organizací, politici podílející se na řízení společnosti a pedagogové vysokých škol.

Děkujeme Jakubovi za výbornou reprezentaci naší školy a blahopřejme k vynikajícím výsledkům, přestože nedosáhl prvenství. Patří mu náš obdiv za odvahu, s jakou se do olympiády pustil. Určitě se této problematice bude věnovat nadále a možná jednou v budoucnu zkusí ovlivňovat vývoj lidských práv ve prospěch nás všech.

Mgr. Eva Tetenková, učitelka základů společenských věd

Trvalý odkaz na tento příspěvek.