Novinky

Maturitní témata 2017

Maturitní témata 2017 (Nové)

Více na stránce Maturity

Štítky: |

Exkurze do Krakova a Osvětimi

OsvětimV úterý 20. září 2016 se žáci kvinty, sexty, septimy a oktávy v časných ranních hodinách vypravili na dvoudenní exkurzi do Polska. Cílem naší cesty bylo město Krakov a především dvě velmi smutná místa – největší koncentrační tábor 2. světové války Osvětim a přilehlý vyhlazovací tábor Březinka.

První zastávkou našeho výletu byla radiostanice v Gliwicích, místo tzv. Gliwického incidentu, který také bývá označován jako počátek 2. světové války. Prohlédli jsme si zde místní radiovou věž, která je v současné době nejvyšší dřevěnou stavbou Evropy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Plán práce na školní rok 2016/2017- aktualizace

Prohlédněte si aktualizovaný harmonogram školního roku 2016/2017

Štítky: |

Absolventi gymnázia pokračují ve studiu na vysokých školách

Johana LuňáčkováŽáci, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku ve školním roce 2015-2016 na vltavotýnském gymnáziu, se velmi dobře uplatňují na trhu práce a v dalším studiu.

Dvacet čtyři našich absolventů bylo přijato ke studiu na vysokých školách. Z nich 6 pokračuje ve studiu přírodních věd, 4 na lékařských fakultách (UK Praha, ZČU Plzeň) a 1 na fakultě farmaceutické. Na ekonomických oborech studuje 6 absolventů (VŠE Praha, JČU), další 3 studují technické obory (ČVUT, VŠCHT, VŠTE), pedagogické obory studují 2 absolventi a 1 anglistiku a bohemistiku na JČU. Jedna absolventka zahájila studium na zahraniční vysoké škole Newberry College v Jižní Karolině v USA. Na vyšší odborné škole studuje jeden absolvent a dva se uplatnili přímo v praxi.
Pokračování článku 

Septimáni na návštěvě Tanganika a Malawi akvária

V rámci semináře z biologie navštívili studenti septimy 7. října 2016 Tanganika a Malawi Aquarium v Týně nad Vltavou, kde se specializují na chov kolem 150 druhů afrických sladkovodních ryb z jezer Tanganika a Malawi. Jde o ryby, které se mezi chovateli staly oblíbenými pro svou různorodost, barevnost a pro nízké nároky na chov.
Pokračování článku 

Školní seznam literárních děl k maturitě

Školní seznam literárních děl k maturitě

Štítky: |

Seznam předmětů profilové části MZ 2017

Seznam předmětů profilové části MZ 2017

Štítky: |

Seznamovací kurz primy 2016-17

Primáni si užili nástup na gymnázium

Téměř pro každého žáka je vstup do nového školního prostředí těžkou zkouškou. Neví, co přesně ho čeká, zda najde nějaké kamarády nebo zda ho spolužáci přijmou. A tak se žáci sekundy rozhodli nastupující primány přivítat na samém začátku školního roku veselou písničkou, která v jejich tvářích vykouzlila úsměv a potlačila prvotní strach z prostředí nové školy.
Pokračování článku 

Štítky: |