Novinky

Lyžařský kurz 2017

  Ve dnech 12. – 19. února 2017 se žáci sekundy a tercie zúčastnili lyžařského kurzu v Peci pod Sněžkou. V neděli jsme absolvovali dlouhou cestu autobusem, ubytovali jsme se na chatě Protěž a ještě večer jsme byli rozděleni do 3 družstev.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Sokolovna tančila v rytmu diska

V pátek 10. 2. 2017 nastal pro nás, letošní maturanty, den D. Konal se náš maturitní ples, který se po jednoleté přestávce vrátil opět do prostor týnského kulturního domu Sokolovna. Nabitý večer se nesl v duchu diska 70. a 80. let a nabídl mnoho zábavy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Novinky – maturita 2017

Složení maturitní komise jaro 2017

Harmonogram ústních zkoušek SČMZ a profilových zkoušek jaro 2017

Štítky: |

Aktuální informace o přijímacím řízení: platnost ode dne 12. 1. 2017

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) nebo na této stránce níže. 

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2017 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou.

Přijímací zkoušky – Jednotná přijímací zkouška z M a ČJ.

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu vydá příslušná ZŠ.

Škola nevyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Kritéria k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Štítky: |

Přednáška o energetice s profesionály

V pondělí 13. 2. 2017 proběhla na našem gymnáziu beseda o energetice pod názvem „Energie – budoucnost lidstva“, jíž se zúčastnili žáci tercie, kvarty, kvinty a sexty. Projekt je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ a již poněkolikáté na gymnázium zavítali Ing. Václav Havlíček, vedoucí druhého reaktorového bloku Jaderné elektrárny Temelín, a Tomáš Hejl z Agentury J.L.M., kteří nás ve zkratce seznámili s problematikou výroby elektrické energie.
Pokračování článku 

Štítky: |

Výsledky školního a okresního kola Olympiády v českém jazyce 2016/17

Školní kolo OČJ

1.kategorie

1. Anna Blümlová III. 25 b.
2. Agáta Kneslíková IV. 22 b.
3. Markéta Syrovátková III. 21 b.

Počet účastníků: 18
Maximální počet bodů: 33

2.kategorie
Pokračování článku 

Štítky: , |

“Mezi mosty”, “Mladý sportovec”

Exkurze do laboratoří ETE

Vybraní žáci oktávy za doprovodu Mgr. Šáleného navštívili 25. ledna 2017 chemické laboratoře budovy aktivních pomocných provozů v areálu ETE.

Hned u vstupu se nás ujal Ing. Mlynarček, který nás laboratořemi provedl a seznámil s jejich provozem. V laboratořích jsme si prohlédli velmi moderní přístroje a měli jsme možnost pozorovat zaměstnance při práci. Na konkrétní ukázce jsme viděli, jak se vzorky analyzují a vyhodnucují. Jelikož se laboratoře nacházejí v kontrolovaném pásmu, museli jsme při vstupu i výstupu projít měřicími rámy a po objektu jsme se pohybovali ve speciálních žlutých kombinézách. Nakonec jsme ještě navštívili laboratoř olejů, která se nachází mimo kontrolované pásmo.
Pokračování článku 

Štítky: |