Novinky

Přednáška Bc. Martina Musila o znečištění vod

Ve středu 2. 5. 2018 navštívil týnské gymnázium Bc. Martin Musil, úspěšný absolvent z roku 2013 a mistr světa v muškaření. V rámci dvouhodinového semináře z biologie v septimě vedl přednášku o znečištění vod našich řek.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze do Českého Krumlova

V pondělí 4. června 2018 se žáci primy vydali na výlet k Dívčímu Kameni a do Českého Krumlova. Ráno se všichni účastníci sešli na autobusovém nádraží, kde společně nastoupili do autobusu a pak už vyjeli vstříc první zastávce. Tou byl Dívčí Kámen, zřícenina na kopci porostlém květy a stromy, která měla opravdu co nabídnout. Žáci se pokochali krásným výhledem na rozlehlou krajinu a v příjemném prostředí i posvačili.
Pokračování článku 

Štítky: |

Dějepisná exkurze do Lidic

 

 V úterý 15. května 2018 se žáci kvarty a septimy zúčastnili jednodenní dějepisné exkurze do Lidic. Je to bezesporu jedno z nejvýznamnějších památných míst nacistického teroru z období II. světové války v Evropě. 
Pokračování článku 

Štítky: |

„Papír a Štift“ – pobytový jazykový a divadelní projekt Čojč

V rámci česko-německé kulturní sítě Čojč se od 22. 5. do 4. 6. 2018 uskutečnil speciální divadelní projekt pro mladé lidi z obou zemí, kterého se zúčastnily také 4 žákyně vltavotýnského gymnázia.

Celkem 17 účastníků z Čech a Bavorska se setkalo v Hluboké nad Vltavou, kde divadelní projekt začal. Během prvního týdne navštívili pobočky proslulých výrobců tužek FABER CASTELL na Hluboké a KOH-I-NOOR v Českých Budějovicích, aby načerpali inspiraci pro společnou tvůrčí činnost. Při tvorbě představení pracovali s velkými rolemi papíru, který stříhali nebo trhali, balili se do něj, malovali na něj, dokonce vytvářeli hudbu a rytmus. Druhý týden svého pobytu pokračovali ve své tvořivé práci v Hohenau v Bavorském lese. Sepisovali nápady, vymýšleli texty a skládali scénu. Výsledkem jejich snažení bylo 40minutové představení, do kterého vložili svou fantazii, emoce, kreativitu a divadelní um. Diváci měli možnost zhlédnout tuto inscenaci na Hluboké a v Prachaticích a poté ještě ve 3 vystoupeních v Bavorsku.
Pokračování článku 

Štítky: |

Žáci sekundy si ve srovnávacích testech vedli výborně

růzV dubnu 2018 absolvovali žáci sekundy on-line testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Testování proběhlo v rámci projektu „Národní testování 7. tříd“, do kterého se zapojilo 5141 žáků ze 162 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR.
Pokračování článku 

Štítky: |

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

I) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky

Ředitel Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 (dále jen ředitel školy) rozhodl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, o konání 2. kola přijímací zkoušky do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018, kód studijního oboru 79-41-K/81, studijní obor Gymnázium (dále jen přijímací zkouška).

II) Termín přijímací zkoušky

Ředitel školy stanovil pro druhé kolo přijímací zkoušky termín pátek 22. 6. 2018. Pozvánku obdrží uchazeč o studium nejpozději 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

III) Termín a způsob podání přihlášky ke studiu na týnském gymnáziu

Přihlášku ke studiu lze např. stáhnout z webu ministerstva školství (www.msmt.cz). Vyplněnou přihlášku vyplní příslušná ZŠ. Úplnou a potvrzenou přihlášku doručí zákonný zástupce osobně do kanceláře ředitele či odešle doporučeně poštou ředitelství gymnázia nejpozději do 13. 6. 2018.

Pozn. 1: V případě, že není přihláška potvrzena základní školou, lze ji doručit na střední školu spolu s úředně ověřeným vysvědčením ze ZŠ ze 4. a 5. třídy.

Pozn. 2: Zdravotní potvrzení nevyžadujeme.

Mgr. Karel Hájek
ředitel školy

Kritéria 2. kola přijímací zkoušky

 
Štítky: |

Dvojnásobný úspěch v soutěži „Veršujeme jako o život“

Začátkem dubna 2018 proběhlo na Wichterlově gymnáziu v Ostravě – Porubě vyhodnocení celorepublikové literární soutěže o nejlepší limerick roku 2017/18. Mezi 196 limericky zaslanými do soutěže bylo také 52 příspěvků z našeho gymnázia. Téma letošního ročníku znělo: Máme rádi oslavy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Den Země 2018

V pátek 20. dubna 2018 se na Hlineckém sídlišti konala soutěž ke Dni Země pořádaná MěDDM. V soutěžním klání se utkali žáci šestých tříd obou místních základních škol a primy gymnázia.

Všichni účastníci byli rozděleni do patnácti týmů, které obdržely mapu stanovišť rozmístěných po Hlineckém sídlišti, kartu s jejich pořadím a slepou mapu České republiky. V 9 hodin mohla družstva vyrazit na jednotlivá stanoviště, aby úspěšně splnila dané úkoly ve stanoveném časovém limitu.
Pokračování článku 

Štítky: |