Novinky

Exkurze v Zámeckém zahradnictví

Žáci kvinty si 8. 6. 2017 v rámci botanické exkurze prohlédli dřeviny a byliny na vltavotýnském náměstí a v  přilehlém okolí. Při poznávání vybraných druhů jsme diskutovali o vlivu městské zeleně na život lidí.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěch v dopravní soutěži 2017

Oblastní kolo 

Dne 20. 4. 2017 se v Týně nad Vltavou konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Cílem soutěže bylo zdolání všech čtyř disciplín (jízda zručnosti, první pomoc, dětské dopravní hřiště a  test z pravidel silničního provozu) s co nejmenším počtem trestných bodů.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěšné maturitní zkoušky na vltavotýnském gymnáziu

Maturitní zkoušky školního roku 2016/2017 tentokrát začaly už 11. dubna, kdy se konala písemná práce z českého jazyka a literatury. V období od 2. do 9. května pokračovala maturita písemnými testy společné části MZ, které se konají podle harmonogramu na všech školách ve stejný den a hodinu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky společné i profilové části proběhly na týnském gymnáziu v týdnu od 22. května.
Pokračování článku 

Štítky: |

Studenti septimy vltavotýnského gymnázia maturovali na ETE

Ve dnech 17. – 19. 5. 2017 se čtyři žáci septimy (Hynek Felix, Jiří Folprecht, Karel Tůma a Miroslav Kantor) zúčastnili „Jaderné maturity“, která se konala na Jaderné elektrárně Temelín. Třídenní stáž je určena technicky zaměřeným studentům středních škol z celé České republiky.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Vltavotýnské gymnázium spolupracuje s významnými firmami regionu

I když je gymnázium běžně chápáno jako všeobecně vzdělávací škola, která připravuje svoje žáky k vysokoškolskému studiu, považujeme spolupráci s výrobními podniky Vltavotýnska za důležitou součást přípravy našich žáků pro budoucí volbu studia a profesního zaměření.
Pokračování článku 

Štítky: |

O první pomoci teoreticky i prakticky

Ve středu 3. 5. 2017 se na naší škole uskutečnila přednáška na téma První pomoc, která byla určena pro zájemce z řad rodičů a učitelů. S nejnovějšími trendy v oboru nás seznámili Bc. Lucie Dudková ze Zdravotnické záchranné služby a zástupci hasičů – profesionál Jan Dudek a starosta místního Sboru dobrovolných hasičů Ondřej Bouška.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze ve firmě Richmont – CZ, a.s.

Na základě smlouvy o spolupráci gymnázia s firmou Richmont – CZ, a.s. navštívili zájemci ze sexty 19. 4. 2017 sídlo firmy v Týně nad Vltavou.
Pokračování článku 

Štítky: |

Den Země 2017

V pátek 21. dubna 2017 se primáni zúčastnili tradiční oslavy „Dne Země“, kterou pro žáky 6. tříd vltavotýnských základních škol a primy gymnázia uspořádal MěDDM.

Tematický den probíhal soutěžní formou. Žáci byli rozděleni do čtyř až pětičlenných týmů a během dopoledne se museli zastavit na 19 stanovištích rozmístěných na sídlišti Hlinky. Úkoly a kvízy souvisely s planetou Zemí, životním prostředím a environmentální výchovou. Jedno stanoviště bylo věnováno také dopravní výchově. Soutěžící si ověřili nejen své znalosti pravidel silničního provozu, ale i dovednosti v technice jízdy na kole.
Pokračování článku 

Štítky: |