Novinky

Žijeme piškvorkami

Oblastní turnaj

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se už tradičně vypravily 3 týmy z našeho gymnázia na turnaj v piškvorkách. Oblastní turnaj se konal v budově OA České Budějovice. Pravidla piškvorek jsou jednoduchá: Vyhrát může každý, kdo poskládá pět koleček či pět křížků do jedné řady dřív, než se to podaří soupeři. Jak se později ukázalo, tuhle taktiku si naši studenti vzali k srdci a do puntíku ji splnili.
Pokračování článku 

Štítky: |

Deštěm poznamenaná exkurze do Vídně

Ve středu 2. listopadu 2016 navštívili studenti septimy a oktávy rakouskou metropoli.

Cesta za poznáním začala prohlídkou jednoho z architektonických skvostů, jímž bezpochyby je Hundertwasserhaus. Jeho fasáda, která hraje všemi barvami, nám pochmurnou a deštivou Vídeň na chvíli rozjasnila.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přehled vysokých škol 2016-17

Přehled vysokých škol 2016-17

Štítky: |

Za novými poznatky ve fyzice

Žáci septimy společně se zájemci z kvinty zamířili 4. 11. 2016 na exkurzi do Dolních Břežan, které jsou sídlem laserových center ELI Beamlines a HiLASE, a do Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Praze.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze v JE Temelín

Dne 31. 10. 2016 se žáci kvinty zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín. V  informačním centru nejdříve zhlédli 3D film o fungování jaderné elektrárny, získali informace o způsobu regulace štěpné reakce, o zabezpečení celého areálu elektrárny a prohlédli si expozice s interaktivními modely elektrárny. Také navštívili simulátor, který věrně kopíruje blokovou dozornu, z níž se řídí jednotlivé bloky elektrárny. Po bezpečnostní kontrole vstoupili do střeženého prostoru elektrárny. Podívali se k chladicím věžím a také do strojovny, kde je umístěna parní turbína a turbogenerátor na výrobu elektrické energie.

Exkurze byla poučnou a zajímavou zkušeností pro všechny účastníky, neboť přinesla nejen mnoho nových informací, ale i přesvědčení, že celý provoz je opravdu bezpečný.

Mgr. Monika Kneslíková

Fotografie

Štítky: |

Primární prevence na gymnáziu

V oblasti primární prevence provádí vedení školy ve spolupráci s ostatními vyučujícími celou řadu aktivit pro nastavení optimálního výchovně vzdělávacího prostředí.

V letošním školním roce byly na gymnáziu zavedeny pravidelné třídnické hodiny – v primě až kvartě 1 hodina týdně, v kvintě až oktávě jedna hodina za 14 dní. Třídní učitelé v nich pracují s třídním kolektivem, řeší aktuální problémy žáků, pracují se vztahy ve třídě, a tak vylepšují její klima. K práci třídního učitele rovněž patří vypracování Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se specifickými potřebami. Všichni učitelé byli proškoleni ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích Mgr. Pavlem Váchou v metodologii práce s třídním kolektivem. Také byli seznámeni s legislativou související s prevencí rizikového chování žáků. Metodik školní prevence ve spolupráci s vedením školy vypracoval projekt k dotačnímu programu „Bezpečné klima v českých školách“, jehož cílem je další proškolování učitelského sboru v problematice vedení třídnických hodin.
Pokračování článku 

Štítky: |

Když ve škole straší…

Přelom října a listopadu je ve znamení Halloweenu. V pondělí 31. 10. 2016 se žáci primy namaskovali a převlékli do strašidelných kostýmů čarodějnic, čarodějů, příšer a kostlivců, aby si s ostatními spolužáky připomněli pradávný svátek duchů. Průvod masek procházel školou a vstupoval do výuky jednotlivých tříd s říkankou, která napodobovala originální „Trick or treat“.
Pokračování článku 

Štítky: |

Interaktivní přednáška o první pomoci

Ve dnech 11. a 13. 10. 2016 se pro všechny žáky školy uskutečnila interaktivní přednáška o první pomoci, kterou vedli zdravotnická záchranářka Lucie Dudková a člen HZS Jan Dudek. Ti žákům teoreticky vysvětlili základní pravidla první pomoci a předvedli praktické ukázky v jejím poskytování.
Pokračování článku 

Štítky: |