Novinky

Změna provozní doby přijímání materiální sbírky pro Ukrajinu

S platností od 28. 3. 2022 – otevírací doba:

  • pondělí – pátek 12.00 – 16.00 hod  – později na zavolání
  • sobota – neděle – na zavolání 

Volejte alespoň 15 minut před příjezdem – telefon: 720162336

Střípky z exkurze do Sázavy a Prahy

V pátek 18. 2. 2022 se žáci kvinty a sexty a zájemci z tercie a kvarty zúčastnili exkurze do Sázavy a Prahy, na jejímž programu byla návštěva kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera, pražského Klementina a večerního představení v Divadle v Dlouhé.
Pokračování článku 

Štítky: , |

POMÁHÁME UKRAJINĚ – SBÍRKA MATERIÁLNÍ POMOCI JIHOČESKÉHO KRAJE

Jihočeský kraj zahajuje od 16.03.2022 celokrajskou sbírku materiální pomoci pro občany Ukrajiny. Předmětem sbírky je lůžkové vybavení. Jedná se především o:

  • Lůžkoviny (polštáře, polštářky, deky, povlečení, prostěradla)
  • Matrace
  • Karimatky
  • Spacáky

Sbírka probíhá v budově Gymnázia, Havlíčkova ul. 13, ve dvoře školy
Otevírací doba s platností od 28. 3. 2022:

  • pondělí – pátek 12.00 – 16.00 hod  – později na zavolání
  • sobota – neděle – na zavolání 

Volejte alespoň 15 minut před příjezdem – telefon: 720162336

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 3.2.2022 – ON-LINE

Technické informace ke Dni otevřených dveří v online formě

1. Přihlaste se cca 15min. před zahájením akce (16:15).
2. Aktivujte odkaz (kliknutí na odkaz uvedený pod textem).
3. Otevřete aplikaci Teams nebo webový prohlížeč, popř. s předstihem si nainstalujte aplikaci Teams svým jménem (není nutné).
4. Otevře se okno schůzky (Čekejte jako účastník v předsálí).
5. Budete přijati organizátorem do schůzky.
6. Akce obsahuje živé vstupy provázané krátkými videoukázkami.
7. Po celou dobu můžete v chatu psát své dotazy, případně se můžete kdykoliv během živého vstupu zeptat online. Na konci schůzky bude další prostor pro dotazy.

Odkaz: https://1url.cz/jKbnV

Štítky: |

Den otevřených dveří pouze distančně

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace na škole i v regionu jsme se rozhodli uskutečnit den otevřených dveří pouze distanční online formou ve čtvrtek 3. 2. 2022 od 16:30.

Na webových stránkách bude uveřejněn odkaz. Po kliknutí na něj se připojíte ke schůzce přes MS Teams (aplikaci není nutné instalovat).

Štítky: , |

Přijímací řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023

Tiskopisy přihlášek – na této stránce (viz níže)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ do 15. března 2022

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy:

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Termín přijímacích zkoušek – 19. dubna 2022 (1. termín), 20. dubna 2022 (2. termín)

Počet přijímaných žáků –  30

Kritéria pro přijetí – viz přiložený soubor

Testová zadání JPZ si můžete zkoušet např. zde:

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Termín odevzdání přihlášek – do 1. dubna 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 4. května 2022

Počet přijímaných žáků do kvinty –  3

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“, přijati budou první čtyři uchazeči seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky, a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu!

 

Štítky: |

Laboratorní práce v prezenční výuce

Jedním z negativ téměř 1,5 roku dlouhé distanční výuky byla nemožnost konat laboratorní cvičení. Po nezbytném zopakování teoretických znalostí jsme ihned začali v přírodovědně zaměřených předmětech (biologie, chemie a fyzika) dělat laboratorní práce. Při nich si žáci upevňují získané znalosti z teoretické výuky a zároveň si zdokonalují motorické dovednosti. Také si musí dobře časově seřadit jednotlivé úkoly. Neméně významné je i procvičování vzájemné spolupráce.
Na fotografiích jsou žáci sexty při laboratorním cvičení na téma Důkazové reakce kationtů.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující chemie

 

Štítky: |

Den otevřených dveří ve čtvrtek 3. 2. 2022 od 16:30

Omlouváme se za chybu v letáku, který vyšel v lednovém Vltavínu, kde byl mylně uveden den konání Dne otevřených dveří.

O formě dne otevřených dveří Vás budeme informovat zde na webových stránkách, jakmile bude jasné, zda můžeme konat Den otevřených dveří prezenční formou, nebo pouze online.

 

Štítky: |