Novinky

Konverzace v angličtině letos s rodilou mluvčí

Máme velkou radost, že se nám díky dotaci EU a MŠMT v rámci Výzvy č. 02_19_78 OP VVV Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III a dobrým kontaktům našich angličtinářek podařilo zajistit rodilou mluvčí z USA, která posílí tým učitelů cizích jazyků na našem gymnáziu. Kvalifikovaná učitelka anglického jazyka pro základní i střední školy bude ve školním roce 2021-2022 vyučovat konverzaci v anglickém jazyce ve všech třídách vyššího stupně gymnázia.

Spolupráci s americkou paní učitelkou jsme navázali již dříve, kdy přijela na naši školu coby čestný člen poroty školní recitační soutěže v anglickém jazyce Burns Day. Byla nejen velmi milým hostem, ale také velkým přínosem pro soutěžící, takže se na další setkávání velmi těšíme.

Jsme přesvědčení, že působení rodilé mluvčí na našem gymnáziu bude pro žáky, učitele i další pracovníky školy vítaným zpestřením, pomůže zkvalitnit výuku angličtiny a umožní intenzivní komunikaci v cizím jazyce i mimo vyučování.

Mgr. Monika Kneslíková

Štítky: , |

Harmonogram MZ podzim 2021 a složení maturitní komise

Harmonogram MZ podzim 2021 a složení maturitní komise

Štítky: |

Žákyně gymnázia se zapojily do charitativního projektu

V rámci nadace Via se 5 žákyň z tercie (Valentýna Ambrožová, Marie Harbáčková, Nela Holíková, Ester Jobbágyová a Petra Porodová) přihlásilo do programu Dobro-druzi a díky jejich iniciativě vznikl projekt Spojujeme generace. Jeho cílem je jednak finančně podpořit Domov pro seniory v Týně nad Vltavou, jednak s ním navázat spolupráci tak, aby se mohly obě generace setkávat na společných akcích nebo při dalších aktivitách.
Pokračování článku 

Štítky: |

Ohlédnutí za maturitními zkouškami 2020-21

Maturitní zkoušky školního roku 2020-21 se kvůli epidemii covidu-19 konaly v upravené podobě. Byly zrušeny písemné práce z českého a cizího jazyka, maturanti mohli dobrovolně skládat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a ústní zkoušku z cizího jazyka. Povinné zůstaly didaktické testy z češtiny, cizího jazyka nebo matematiky. Ty se konaly ve dnech 24. – 26. 5. na všech školách podle harmonogramu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky proběhly na týnském gymnáziu 21. a 22. června.
Pokračování článku 

Štítky: |

Mimořádný úspěch bratrů Prokopa a Davida Machoňových v předmětových olympiádách

Naše škola zaznamenala ve školním roce 2020-21 mimořádný úspěch, když Prokop Machoň i David Machoň postoupili ve své kategorii do celostátního kola Dějepisné olympiády, v němž David obsadil 5. místo z 28 účastníků a Prokop 10. místo z 25 účastníků. David se probojoval ještě do celostátního kola Zeměpisné olympiády, v němž skončil na 8. místě z 24 účastníků, a postoupil také do ústředního kola Olympiády v českém jazyce, ale neumístil se v první desítce z celkového počtu 27 soutěžících.

Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům v republikových kolech a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: , , , , |

Nová sezónní venkovní učebna

V době jarní distanční výuky 2021 vedení gymnázia nezahálelo a rozhodlo se vybudovat venkovní učebnu. K umístění sezónní učebny byl využit městem upravený prostor kolem rybníčku poblíž školy, který umožňuje sepětí s okolní přírodou. Venkovní učebna se tak stala unikátním prostorem, jenž žáky motivuje k otevřenější komunikaci i spolupráci.
Pokračování článku 

Štítky: |

Kompletní rekonstrukce školní kuchyně

Během léta a podzimu 2020 prošla školní kuchyně zásadní rekonstrukcí včetně instalace nákladné vzduchotechniky za bezmála 11 miliónů Kč, které byly uvolněny z rozpočtu Jihočeského kraje. Stavba řešila úpravy vnitřních prostor, obklady i modernizaci zařízení. Kuchařky mají k dispozici nejnovější gastronomické vybavení, nové skladovací prostory i své zázemí. Jídelna byla na jaře 2021 dovybavena stoly a pohodlnými židlemi, které byly financovány už z vlastních prostředků gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |

Badatelský klub na gymnáziu

Týnské gymnázium pravidelně žádá o finanční prostředky z různých operačních programů EU za účelem zkvalitňování výuky. V roce 2019 jsme získali peníze na doučování, na spolupráci mezi školami a na tandemovou výuku. Žáci, zajímající se o přírodní vědy, se účastní aktivit badatelského klubu.

V rámci jedné schůzky jsme využili toho, že správcem městských lesů je úspěšný absolvent týnského gymnázia ing. Lukáš Odehnal. V pátek 4. 6. nás ing. Odehnal provedl částí obecního lesa. Žáci si zopakovali poznávací znaky významných stromů, naučili se pomocí měřícího zařízení měřit výšku stromů, viděli papírové i digitální lesní plány. Důležité bylo, že slyšeli názor na lesní hospodaření z pohledu lesníka.

Uvědomili si, že výsadba výhradně listnatých stromů by mohla v budoucnu způsobit nedostatek stavebního dřeva. Také pochopili, že lesníci musí přemýšlet ne na roky, ale na desítky až stovky let dopředu.

Mgr. Jiří Šálený, učitel biologie a chemie

Štítky: |