Novinky

Výprava do středověku

Ve středu 26. 6. 2019 proběhl v rámci projektového dne výlet do Tábora. Pět minut pěšky z centra města, těsně pod starobylými městskými hradbami, čekal na zájemce z primy a sekundy zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví v Housově mlýně.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Projektový den 2019

Závěr školního roku zpestřil 1 projektový den, který se konal ve středu 26. 6. 2019. Návrhy aktivit měly široké zaměření – poznávací, sportovní, kulturní, přírodovědné, a tak se žáci mohli podle svého zájmu přihlásit do jednoho projektu.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze do infocentra ETE

Během června navštívili žáci tercie (12. 6.) a žáci primy (17. 6.) informační centrum Jaderné elektrárny Temelín. Při projekci filmu v kinosále se přes polarizační brýle podívali do nejzajímavějších částí elektrárny, kterými jsou sklad paliva, reaktorový sál a strojovna. Poté si prohlédli zajímavé expozice věnované nejen jaderné energii, ale i funkčnímu uspořádání a provozu temelínské elektrárny. Zastavili se také u mlžné komory, aby se na vlastní oči přesvědčili o existenci částic ionizujícího záření v našem okolí.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: , |

Exkurze v Jaderné elektrárně Temelín

V úterý 4. 6. 2019 se žáci septimy zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín, při níž navštívili informační centrum a vybraná místa elektrárny.

Při besedě s průvodkyní se prostřednictvím počítačových ukázek a animací seznámili s funkcí jaderné elektrárny, s hlavními zařízeními i se základy reaktorové fyziky a bezpečnosti. Zajímavým exponátem byla mlžná komora, která umožňuje pohled na částice přírodního ionizujícího záření. Pak už následovala prohlídka některých míst elektrárny, například strojovny, chladících věží a simulátoru řídícího střediska.
Pokračování článku 

Štítky: |

Animační den ČOJČ 2019

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se ve škole konal animační den k česko-německým divadelním projektům „DJ-Skloglazzz“ a „Brýlen Rauš“, které se uskuteční během letních prázdnin v česko-bavorském příhraničí. Zájemcům nabídnou nové zkušenosti v oblasti jazykových experimentů v češtině i němčině, objevování přírody, skládání hudby, tance, hraní divadla a také jiný pohled na svět kolem nás.
Pokračování článku 

Štítky: |

Ohlédnutí za maturitními zkouškami 2018-19

Maturitní zkoušky školního roku 2018-19 začaly 10. dubna slohovou prací
z českého jazyka a začátkem května pokračovaly didaktickými testy z cizích jazyků a matematiky. Ty se konají podle harmonogramu na všech školách ve stejný den a hodinu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky proběhly na týnském gymnáziu 21. a 22. května.
Pokračování článku 

Štítky: |

Tři dny na ETE

Ve dnech 24. – 26. 4. 2019 se 4 žáci septimy (Jiřina Pelikánová, Anna Sýkorová, David Sobíšek a Jan Vondra) zúčastnili Jaderné maturity, která se konala na Jaderné elektrárně Temelín. Celkem 31 studentů středních škol z celé České republiky absolvovalo zajímavé přednášky, besedy a navštívilo vybraná místa elektrárny.
Pokračování článku 

Štítky: |

Londýn – nezapomenutelná story

Ve dnech 3. – 8. dubna 2019 se konala exkurze do Anglie, jíž se zúčastnili zájemci z kvarty, kvinty, sexty a septimy. Na cestu jsme vyrazili krátce před desátou hodinou ranní. Čekalo nás asi 1300 kilometrů, během nichž jsme museli autobusem přejet Německo, Nizozemí, Belgii, Francii a překonat kanál La Manche, než jsme stanuli na Britských ostrovech.
Pokračování článku 

Štítky: |