Novinky

Anonymizované výsledky příjímacích zkoušek

Anonymizované výsledky PZ

Štítky: |

Koronavirus změnil systém výuky na vltavotýnském gymnáziu

Úterý 10. 3. 2020 začalo jako každý normální den. Všichni školáci šli jako obvykle do školy a vůbec netušili, že se jejich školní docházka během jednoho dne úplně změní. Měli jsme hodinu češtiny, když náhle pan ředitel zahájil rozhlasové vysílání.
Pokračování článku 

Štítky: |

Možnost nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů pro uchazeče do primy a zveřejnění výsledků

úterý 16. 6. 2020 od 10 do 15:30 hodin mohou zákonní zástupci uchazeče o studium přijít do školy a nahlédnout do ohodnocených záznamových archů svého dítěte dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. V případě zájmu o tuto možnost je třeba se předem e-mailem ohlásit na určitou hodinu na e-mailovou adresu reditel@gtnv.cz
Pokračování článku 

Štítky: |

Informace pro uchazeče o studium

Ve středu 6. 5. 2020 vydalo MŠMT prohlášení, ve kterém stanovilo mj. termín jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, kterým je úterý 9. června 2020 (náhradní termín je stanoven na 23. 6. 2020) . Všichni uchazeči, kteří se hlásili na více škol, se zúčastní výše uvedeného termínu na 1. škole uvedené v přihlášce. Jejich výsledky pak obdrží i škola, kterou uvedli na přihlášce na 2. místě.
Pokračování článku 

Štítky: |

Informace k organizaci výuky VIII a zajištění ochrany zdraví ve škole

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Pokračování článku 

Štítky: |

HARMONOGRAM KONZULTACÍ PRO ŽÁKY VIII

1) V období od 11. do 22. 5. 2020 budou konzultace probíhat podle níže uvedeného rozvrhu a vuvedeném rozdělení do skupin. Mimo tento rozvrh je možné si domluvit individuální konzultace spedagogy při dodržení zpřísněných hygienických podmínek. Pořadí hodin odpovídá běžnému časovému rozvrhu výuky. V pátek 22. 5. 2020 proběhne předávání výročního vysvědčení podle instrukcí, o kterých vás bude spředstihem informovat třídní učitelka.
Pokračování článku 

Štítky: |

Informace k přijímacím zkouškám

1. Termín zahájení PZ
PZ se budou konat nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Časové schéma vyhlásí MŠMT.

2. Počet termínů PZ 
Každý uchazeč může konat PZ jednou. Uchazeč skládá PZ na škole, kterou má uvedenou jako první v pořadí škol. Škola uvedená jako druhá obdrží výsledky uchazeče z první školy. Zachován je náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů dostavit ke zkoušce v řádném termínu.
Pokračování článku 

Štítky: |

Informace o konání MZ ve školním roce 2019/2020

1. Termín zahájení MZ
Pokud bude umožněna přítomnost studentů ve škole nejpozději 1. června 2020, bude MZ zahájena nejdříve 21 dnů od dne otevření školy. Zkoušky se mohou protáhnout do 1. týdne v červenci. Časové schéma vyhlásí MŠMT.
Pokračování článku 

Štítky: |