Novinky

Kompletní rekonstrukce školní kuchyně

Během léta a podzimu 2020 prošla školní kuchyně zásadní rekonstrukcí včetně instalace nákladné vzduchotechniky za bezmála 11 miliónů Kč, které byly uvolněny z rozpočtu Jihočeského kraje. Stavba řešila úpravy vnitřních prostor, obklady i modernizaci zařízení. Kuchařky mají k dispozici nejnovější gastronomické vybavení, nové skladovací prostory i své zázemí. Jídelna byla na jaře 2021 dovybavena stoly a pohodlnými židlemi, které byly financovány už z vlastních prostředků gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |

Badatelský klub na gymnáziu

Týnské gymnázium pravidelně žádá o finanční prostředky z různých operačních programů EU za účelem zkvalitňování výuky. V roce 2019 jsme získali peníze na doučování, na spolupráci mezi školami a na tandemovou výuku. Žáci, zajímající se o přírodní vědy, se účastní aktivit badatelského klubu.

V rámci jedné schůzky jsme využili toho, že správcem městských lesů je úspěšný absolvent týnského gymnázia ing. Lukáš Odehnal. V pátek 4. 6. nás ing. Odehnal provedl částí obecního lesa. Žáci si zopakovali poznávací znaky významných stromů, naučili se pomocí měřícího zařízení měřit výšku stromů, viděli papírové i digitální lesní plány. Důležité bylo, že slyšeli názor na lesní hospodaření z pohledu lesníka.

Uvědomili si, že výsadba výhradně listnatých stromů by mohla v budoucnu způsobit nedostatek stavebního dřeva. Také pochopili, že lesníci musí přemýšlet ne na roky, ale na desítky až stovky let dopředu.

Mgr. Jiří Šálený, učitel biologie a chemie

Štítky: |

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Okresní kolo Matematické olympiády se pro kategorie Z6, Z7 a Z8 uskutečnilo 31. 3. 2021 online formou. Během 2 hodin soutěžící samostatně řešili 3 úlohy. V kategorii Z7, v níž poměřilo své znalosti a dovednosti 21 účastníků, obsadil 1. místo Ondřej Porod ze sekundy. 

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Procházková

Štítky: , |

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 konaného dne 17. 6. 2021

Vysledky 2. kola příjímacího řízení do V  06-2021

Štítky: |

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2021/2022

Tiskopisy přihlášek: zde

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Termín odevzdání přihlášek – do 22. června 2021 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – se nekonají, kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v testu z matematiky a českého jazyka v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) 2021 seřazených od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky JPZ 2021

K přihlášce je tedy nutno přiložit výpis výsledků z testů JPZ 2021 !!!

Počet přijímaných žáků –  1

Štítky: |

Výsledky NT přijímacího řízení do I. ročníku (primy) osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 konaného dne 2. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení do primy 2.6.2021

Štítky: |

2. kolo doplňovacího přijímacího řízení pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje 2. kolo doplňovacího přijímacího řízení pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu ve školním roce 2021/2022

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Termín odevzdání přihlášek – do 8. června 2021 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 17. června 2021

Počet přijímaných žáků do kvinty –  7

Kritéria přijetí – bodové hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň 10 bodů z možných 30 z každého předmětu a celkový součet bodů ze všech předmětů alespoň 66 z celkového počtu 120 bodů. Přijato bude prvních sedm uchazečů seřazených sestupně podle celkového počtu bodů při splnění výše uvedených kritérií, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ, při jeho rovnosti rozhodne vyšší součet bodů z testu z matematiky a českého jazyka.

Tiskopisy přihlášek: zde

Do přihlášky uveďte e-mailovou adresu zákonného zástupce, pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány elektronicky.

Bližší informace o průběhu přijímacích zkoušek zašleme společně s pozvánkou.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Štítky: |

Šerpování maturantů netradičně

Maturitní ples nebo poslední zvonění jsou akce neodmyslitelně spojené s posledním ročníkem studia na gymnáziu. Letošní maturanti si o nich ale mohli nechat jenom zdát. Kvůli pandemii koronaviru totiž žádnou z nich na vlastní kůži nezažili.
Pokračování článku 

Štítky: |