Novinky

Návštěva Alšovy jihočeské galerie

V pondělí 19. září 2022 navštívila třída sexta v rámci výuky výtvarné výchovy Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou. Bylo opravdu na co se dívat! Po mnoha letech tu opět vystavil své obrazy pod názvem Senzační realismus Theodor Pištěk – český malíř, kostýmní výtvarník, scénograf a bývalý automobilový závodník. Svá abstraktní díla představil v souboru Stopy umělec a kurátor Domu umění v Českých Budějovicích Michal Škoda. Největší diskusi pak mezi studenty jistě vyvolala soukromá sbírka obrazů Roberta Runtáka s názvem MEN. Byl to příjemný odpolední zážitek z páté největší galerie v České republice.

Mgr. Jana Blümlová

Štítky: |

Kvintáni a sextáni nacvičovali poskytování první pomoci

Ve čtvrtek 22.9.2022 se v rámci výuky tělesné výchovy uskutečnila další přednáška o první pomoci, kterou vedl náš bývalý student Bc. Jakub Dupal, záchranář z Tábora. Studenti kvinty a sexty se učili správně vyhodnotit situaci při stavech ohrožujících život, především u intoxikací a vážných poranění způsobených následkem dopravních nehod.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Exkurze na Hlubokou

Úterý 13. 9. 2022 strávila septima návštěvou Hluboké nad Vltavou. Dopoledne si prohlédli interiéry i exteriéry zámku, který byl původně strážním hradem. Hrad prošel několika přestavbami a od 17. století je v majetku rodu Schwarzenberků. Svoji novogotickou podobu získal zámek ve druhé polovině 19. století zásluhou Marie Eleonory z Lichtenštejnu a jejího manžela Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu, kteří společně cestovali po Anglii a inspirovali se tamními šlechtickými sídly.
Pokračování článku 

Štítky: |

Nová prima na startu

Ve dnech 7.– 9. září 2022 proběhl v LDT Jiskra v Chlumu u Dražíče již tradiční adaptační kurz nové primy. Letošní kurz se nesl v detektivním duchu: žáky navštívil záhadný americký milionář s žádostí o pomoc při pátrání po ztracených diamantech.
Pokračování článku 

Štítky: |

To nejlepší ze Švýcarska

V pozdních večerních hodinách v neděli 29. 5. 2022 vyrazili zájemci z tercie, kvinty, sexty a septimy na šestidenní exkurzi do Švýcarska. Byla to jedinečná příležitost, jakse mohli tváří v tvář setkat se švýcarskou kulturou, památkami a nádhernou alpskou krajinou.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Školní recitační soutěž 2022

Po dvouleté odmlce způsobené protikoronavirovými opatřeními se 25. 5. 2022 uskutečnil druhý ročník školní recitační soutěže „Já a poezie“. Celkem 20 účastnic bylo rozděleno do 2 kategorií a hodnoceno ve třech kritériích: paměť, přednes a náročnost textu. Žákyně si samy vybraly texty básní a zpaměti je přednesly porotě. Recitovaly s chutí, nadšením, i když se do jejich výkonu občas promítla tréma a nervozita. Členové poroty hodnotili výkony soutěžících spravedlivě, ovšem s pochopením.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Exkurze do Jindřichova Hradce a okolí

Dny 22. až 24. 6. 2022 strávili žáci kvinty na exkurzi do Jindřichova Hradce a okolí.

Když nás ranní expres vyzvedl z Veselí nad Lužnicí a zamířil do Jindřichova Hradce, všichni jsme byli plní očekávání. Na programu jsme měli spoustu zajímavých aktivit: vystoupali jsme na městskou věž, navštívili jsme místní hrad a zámek i Muzeum Jindřichohradecka, kde jsme obdivovali unikátní Krýzovy jesličky, největší mechanický lidový betlém na světě. Další expozice tady nabízely jak artefakty z historie všednodennosti, tak např. dobové upomínky na světovou operní divu Emu Destinnovou, ale nejvíc nás zaujala výstava věnovaná místnímu ochotnickému divadlu. Její součástí bylo i malé jeviště s kostýmy k zapůjčení. Pětice studentů se hned chopila šance a předvedla zbytku třídy parodické zpracování několika Shakespearových her. Všichni se dobře bavili až do poslední chvíle a byla téměř škoda odcházet. Ale i to nejlepší divadlo musí jednou zavřít. Přišel čas posunout se dál.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěšnost maturantů v přijímacím řízení na VŠ

Ve školním roce 2021/22 studovalo v oktávě týnského gymnázia 21 žáků. Všichni úspěšně složili společnou část (státní) maturitní zkoušky. V profilové (školní) byl v jarním termínu neúspěšný jeden žák, ale opravnou zkoušku zvládl v září, a tak bude ve školním roce 2022/23 studovat vysokou školu.
Pokračování článku 

Štítky: |