Novinky

Exkurze do Motýlího domu a do Národního muzea

Žáci primy a zájemci z kvarty se 23.5. zúčastnili exkurze do Prahy, jejíž náplní byl Pražský hrad, Motýlí dům Papilonia a Národní muzeum.

První zastávkou bylo Hradčanské náměstí, odkud si žáci prohlédli vstupní prostor do Hradu, a mnozí se vyfotili s Hradní stráží. Procházkou po Královské cestě došli až do ulice Na Příkopě, kde navštívili hračkářství Hamleys a Motýlí dům Papilonia. V tropickém klimatu s vysokou teplotou a vzdušnou vlhkostí mohli z bezprostřední blízkosti pozorovat exotické druhy motýlů a při trošce štěstí na ně motýl i dosedl.

Odpoledne žáci strávili v historické budově Národního muzea, při níž měli možnost vystoupat do kupole, odkud viděli panorama historického centra Prahy a Pražského hradu, seznámit se s expozicemi a navštívit Pantheon – nejslavnější prostor v objektu se sochami a bustami významných osobností české vědy, historie a umění.

Exkurze přinesla jak poznání, tak zábavu a žákům se velmi líbila.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: |

Žáci gymnázia na prezentaci SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) plánuje vybudovat sklad vyhořelého radioaktivního paliva. Jelikož jedno z potenciálních míst se nachází nedaleko Temelína, připravila prezentaci v temelínském hostinci pro místní školy.

V pátek 2. 6. se žáci kvarty zúčastnili velmi zajímavého souborů prezentací. Na začátku nás přivítal sám ředitel SÚRAO RNDr. Lukáš Vondorvic. Ph. D. Žáci také viděli film o dole v Dolní Rožínce s komentářem Dr. Václava Cílka. Poté se odebrali do sálu, kde mj. viděli pokus na odstínění záření, prohlédli si model budoucího úložiště a mohli diskutovat s odborníky z různých oborů. Zajímavé bylo sdělení, že lidské tělo si umí poradit s radioaktivním izotopem draslíku. Na panelech i v diskusích si žáci osvěžili své znalosti ze školy. Kvartáni také plnili různé úkoly a celá činnost je tak zaujala, že z původně plánovaných 2 hodin, jsme v Temelíně strávili téměř 3.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující biologie a chemie

Štítky: , , |

Exkurze ve firmě Epinikon, a.s.

I když na gymnáziu převažuje spíš teoretická výuka, snažíme se jí zpestřit praktickými cvičeními a různými exkurzemi. S radostí jsme využili nabídky ing. Josefa Mikšovského, který zastává funkci prokuristy ve firmě Epinikon, a.s. ve Vodňanech.

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 jsme navštívili vodňanskou firmu, která se zabývá zpracováním grafitu. Zde nám pan Mikšovský vysvětlil historii používání grafitu v keramických nádobách i současná moderní využití. Žáci si zopakovali nejvýznamnější fyzikální i chemické vlastnosti grafitu. Dozvěděli jsme se, že dnes je grafit například nezbytnou součástí baterií do elektromobilů.

Po teoretické části jsme se přesunuli do výrobního provozu, kde jsme viděli stroje na úpravu grafitu. Zajímavá byla i návštěva laboratoře, kde jsme viděli, jak funguje expandující grafit, který se používá jako zpomalovač požárů ve stavebnictví. Pro žáky bylo podnětné i sdělení p. Mikšovského, že rozvíjí obchodní kontakty se zeměmi celého světa, tudíž je v dnešní době naprosto nezbytné ovládat cizí jazyky, angličtinu i němčinu.

Exkurze byla velmi zajímavá, nejaktivnější žáci dostali vzorky grafitu, a tak si mohou jeho vlastnosti vyzkoušet i doma.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující chemie a biologie

Štítky: , |

Týmu starších žáků se v dopravní soutěži dařilo

Ve středu 7. 6. 2023 se povedl husarský kousek našim starším žákům v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. Po vítězství v oblastním i okresním kole se i tentokrát dostali na bednu. Celé družstvo ve složení Tomáš Dolanský (tercie), Matěj Kolínek (kvarta) a Klára a Kristýna Porodovy (tercie) vybojovalo v konkurenci dalších 8 týmů stříbrné medaile.

Na dopravním hřišti ÚAMK v Českých Budějovicích se soutěžilo v 5 disciplínách: jízda zručnosti, jízda po dopravním hřiště, labyrint (práce s mapou a zakreslování trasy průjezdu městem ze zadaného místa do určeného cíle), test z pravidel silničního provozu a praktické poskytování první pomoci, v níž byl tým gymnázia nejlepší.

Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Procházková

Štítky: , |

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do I. ročníku (primy)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do I. ročníku (primy) osmiletého gymnázia pro školní rok 2023/2024

 

 

 

Čihovická olympiáda 2023, kombinace sportu a vědomostí

Dne 19. května se na hřišti našeho gymnázia konal druhý ročník Čihovické olympiády. Tato neobyčejná událost přilákala jak žáky z blízkých základních škol, tak i soutěžní tým z Domova sv. Anežky. Během pětihodinového maratonu sportovních disciplín a vědomostních výzev si všichni účastníci užili spoustu zábavy a navíc se něco nového naučili.

Celá akce odstartovala v osm hodin ráno a závodilo se ve všech možných disciplínách, od házení na cíl přes překážkové dráhy až po identifikování cizích jazyků na základě krátkých článků. Žáci, rozdělení do týmů po osmi, si ověřili vzájemnou důvěru, když po slepu procházeli mezi kužely, i vlastní znalosti, když odpovídali na soutěžní otázky. Právě tato kombinace sportovních a vědomostních soutěží je tím, co dělá Čihovickou olympiádu výjimečnou.

Poté, co se účastníci poprali se všemi otázkami a úkoly, přišlo všemi očekávané vyhlášení. V každé ze tří kategorií se rozdávaly speciálně vyrobené medaile s logem gymnázia a také sladké odměny pro vítězné týmy. Celé dopoledne, které se neslo v přátelské a soutěživé náladě, tak bylo velmi příjemně i ukončeno.

Čihovická olympiáda byla skvělým příkladem toho, jak lze spojit sport a vzdělávání do jednoho zážitku. Doufejme, že budoucí ročníky budou natolik vydařené jako ten letošní.

Třída sexta

Štítky: |

Nabídka volného pracovního místa

Gymnázium Týn nad Vltavou přijme pomocnou kuchařku do školní kuchyně s nástupem srpen – září 2023 na úvazek 6 hodin denně (0,75). Platové podmínky – zařazení 3. platová třída, minimálně 9. stupeň a několikrát do roka odměny za dobře vykonávanou práci. Práce v klidném prostředí a malém kolektivu.

Druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro ŠR 2023/24

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2023/2024

Tiskopisy přihlášek dostupné na https://www.gtnv.cz/prijimaci-rizeni/

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Termín odevzdání přihlášek – do 26. května 2023 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – se nekonají v případě, že všichni uchazeči absolvovali testy JPZ 2023, kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v testu z matematiky a českého jazyka v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) 2023 seřazených od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky JPZ 2023. V případě konání školních přijímacích zkoušek (z M a Čj v rozsahu RVP ZV – podrobnosti budou uvedeny v pozvánce k PZ) je stanoven termín na pátek 9. 6. 2023. Kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v obou testech, v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky školní PZ.  

K přihlášce je tedy nutno přiložit výpis výsledků z testů JPZ 2023 !!!

Počet přijímaných žáků –  2