Novinky

Policejní zásahová jednotka na gymnáziu

V pondělí 4. dubna 2016 proběhla na gymnáziu velmi zajímavá beseda se členy speciální policejní jednotky, jejímž úkolem je zajišťování bezpečnosti Jaderné elektrárny Temelín.

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci v Evropě a možné hrozbě teroristických útoků, mj. také proti jaderným zařízením, byla beseda velmi aktuální. Členové policejní jednotky seznámili žáky z tercie až kvinty se svojí výstrojí a výzbrojí a vysvětlili jim smysl jejich působení na elektrárně. Dopolední beseda policistů vyvrcholila předvedením zásahu proti vozidlu řízenému teroristy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Animační den ČOJČ

V úterý 5. 4. 2016 se ve škole konal animační den k česko-německému projektu letní divadelní akademie „Čojč KALEIDOSKOP“, která se uskuteční v srpnu v bavorském Zwieselu.  Zájemcům nabídne spoustu workshopů, divadelních a jazykových tréninků a také festivalovou atmosféru.
Pokračování článku 

Štítky: |

Těsně pod bednou!

Dne 6. 4. 2016 se v Českých Budějovicích konal 20. ročník Juniorského maratonu a my jsme byli opět jeho součástí. Soutěž pořádá společnost RunCzech, která organizuje běžecké akce po celé naší republice, včetně Pražského maratonu.
Pokračování článku 

Štítky: |

Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2016/2017

Tiskopisy přihlášek – v prodejnách papírnictví, na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) nebo na Informační schůzce gymnázia (viz níže).

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ.

Termín odevzdání přihlášek – do 15. března 2016 ředitelství gymnázia (osobně na sekretariát ředitele nebo poštou).

Přijímací zkoušky – SCIO (M, ČJ a obecné studijní předpoklady).

Termíny přijímací zkoušky – pondělí 18. 4. 2016 a úterý 19. 4. 2016.

Informační schůzka gymnázia – 3. 2. 2016 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí), program: poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

Kontakt:
725 032 589 (ředitel)
702 162 840 (kancelář)

Štítky: |

Láska dokvetla, básníci doveršovali…

Na začátku dubna 2016 se na Wichterlově gymnáziu v Ostravě – Porubě uskutečnilo vyhodnocení internetové literární soutěže „Veršujeme jako o život“. O nejlepší limerick roku 2015/16 na téma „Láska kvete v každém věku…“ se ucházelo celkem 122 příspěvků, mezi nimiž bylo i 27 básní od autorů z našeho gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Strašidlo cantervillské

Pondělí 21. března 2016 se pro studenty vltavotýnského gymnázia neslo v uměleckém, a navíc v cizojazyčném duchu. Třídy kvinta a sexta absolvovaly cestu do českobudějovického Metropolu, kde prostory divadla ožily angličtinou a skvělými výkony herců. Již tradicí se staly výpravy na představení britské divadelní společnosti TNT Theatre Britain, při nichž se studenti pravidelně seznamují s významnými díly britských a amerických autorů.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Zeměpisná olympiáda 2015/16

V lednu 2016 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 110 soutěžících ve čtyřech kategoriích A, B, C, D.

V úterý 16. 2. 2016 se vítězové školního kola Zeměpisné olympiády zúčastnili okresního kola v Českých Budějovicích, kde dosáhli velmi pěkných výsledků.

Úspěšnými řešiteli se stali Tadeáš Dudek z primy, který obsadil 5. místo v kategorii A a Prokop Machoň ze sekundy, který obsadil 3. místo v kategorii B. Jan Vondra z kvarty obsadil 5. místo v kategorii C a Michal Lipert z oktávy 4. místo v kategorii D. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Jana Kakaščíková

Štítky: , |

Doplňující volby do Školské rady

Vzhledem k tomu, že dnem 3. 2. 2016 skončila v souladu s § 167, odst. f) zákona č. 561/2004 Sb. funkce členky Školské rady p. Jany Kupkové, oznamuje ředitel školy, že proběhnou doplňující volby na uvolněné místo volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy.
Pokračování článku 

Štítky: |