Novinky

Historická exkurze v gotickém kostele a klášteře v Českých Budějovicích

Žáci sekundy a sexty navštívili 9. 12. 2015 kostel na Piaristickém náměstí a vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Nejprve jsme si prohlédli betlém, který byl celý vytvořený z chleba, poté jsme se přesunuli do malého sálu, kde jsme zhlédli prezentaci o adventu. Seznámili jsme se s historií adventních a vánočních zvyků a zjistili jsme, jak se slaví advent v jiných zemích. Druhou částí programu byla komentovaná prohlídka gotického kostela. Než jsme se vydali na autobusovou zastávku, prohlédli jsme si vánoční trhy na budějovickém náměstí. Exkurze se nám všem líbila.

Tomáš Ponec, sekunda

Fotografie

Štítky: |

Rybova mše, koledy a společné zpívání

Žáci primy, sekundy, tercie a kvarty měli 18. 12. 2015 vzácnou příležitost zúčastnit se v MDK Sokolovna představení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Skladba, která vypráví příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů ke Kristovým jesličkám, je mnoha generacemi vnímána jako symbol českých Vánoc.
Pokračování článku 

Štítky: |

Dvojnásobný úspěch ve videosoutěži

V dubnu 2015 vyhlásilo nakladatelství Klett videosoutěž pro studenty středních škol. Pestrá nabídka témat vzbudila zájem u žáků současné sexty. Společně jsme se rozhodli vyzkoušet naše tvůrčí schopnosti a užít si ke konci školního roku trochu legrace. Nápady se hrnuly jeden za druhým a některé scénáře byly opravdu velice dekadentní! Nakonec jsme z deseti nabízených témat vybrali čtyři: Nejpozoruhodnější člen rodiny, Potíže najít cestu, Můj zážitek z brigády a Trapas při seznámení.
Pokračování článku 

Štítky: |

Olympiáda lidských práv – soutěž s vysokými ambicemi

Jakub Dupal, žák septimy, se v pátek 4. 12. 2015 zúčastnil celorepublikového finále Olympiády lidských práv, prestižní soutěže v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kterou každoročně pořádá spolek LEGES HUMANAE. Do finálového kola, konaného v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, se z 2660 soutěžících z gymnázií a středních škol probojovalo osmdesát studentů.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Srdce na pravém místě

Ve dnech 7. až 11. 12. 2015 proběhla tradiční celorepubliková sbírka zimní Srdíčkové dny. Studentky gymnázia Terezie Dvořáková, Patricie Králová, Lucie Kučerová, Martina Kučerová, Lucie Prokešová a Zuzana Trávníčková nabízely v pátek 11. 12. 2015 na různých veřejných místech města sbírkové prodejní předměty. Pořádající organizaci Život dětem o.p.s. tentokrát zasíláme částku 6.786,- Kč za prodané předměty. Výtěžek sbírky bude použit ve prospěch těžce handicapovaných dětí, které jsou stabilně odkázány na péči svých rodičů.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze do muzea budoucnosti v Linci

Linec 2015Dne 3. 12. 2015 se 51 žáků z primy a sekundy zúčastnilo exkurze do rakouského Lince. Na programu byla prohlídka historického centra města, po níž následovala návštěva muzea budoucnosti Ars Electronica.

Prohlídka města začala na Hlavním náměstí, odkud jsme se vydali do nádherně zdobeného barokního Starého dómu, v němž jsme obdivovali oltář a varhany. Asi většinu z nás ale svou mohutností a malovanými okny uchvátil gotický Nový dóm. Došli jsme až k sídlu zemského hejtmanství Horního Rakouska, v němž nás zaujal arkádový dvůr. Před návštěvou muzea budoucnosti jsme měli ještě čas užít si předvánoční atmosféru na adventním trhu, kde každý z nás mohl ochutnat něco dobrého nebo koupit dárečky.
Pokračování článku 

Štítky: |

Jazyková animace v hodinách němčiny

Na základě kladných ohlasů našich žáků jsme i v tomto školním roce objednali u společnosti Tandem (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže) jazykovou animaci, která proběhla v primě, sekundě a tercii 26. listopadu 2015. I letos přijal naše pozvání pan Florian Förster, rodilý Němec žijící v Praze.
Pokračování článku 

Štítky: |

Vysokoškoláci ukázali, že i chemie může být zábavný předmět

Vltavotýnské gymnázium dlouhodobě spolupracuje s různými podniky a vysokými školami. Mezi naše dlouholeté partnery patří i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která se v rámci projektu „Chemie zábavně“ snaží žákům zábavnou a interaktivní formou přiblížit svět moderní chemie.
Pokračování článku 

Štítky: , |