Novinky

Vzdělávací pobyt v Německu byl přínosem jak pro žáky, tak pedagogy gymnázia

eu-msmt

Dvacet šest žáků gymnázia se od 19. do 23. října 2015 s vyučujícími němčiny Mgr. Ivanou Hoškovou a Mgr. Janou Blümlovou zúčastnilo zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Berlíně. Tento výjezd se uskutečnil v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Příležitost vycestovat do Berlína, jednoho z nejzajímavějších evropských hlavních měst, měli žáci z kvarty a kvinty, kteří se seznámili nejen s jeho reáliemi, ale i historickými památkami Drážďan a Postupimi. Kromě toho absolvovali ještě devět hodin výuky němčiny v jazykové škole BWS Germanlingua v Berlíně, kde se jim věnovali zkušení a vysoce motivovaní lektoři. Jazykový kurz se zaměřil hlavně na rozvoj a pochopení mluveného i psaného projevu a aktivizoval ústní vyjadřovací schopnosti účastníků kurzu, kteří na jeho konci obdrželi certifikát.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Lidská práva jsou klíčem ke svobodě a demokracii

Gymnázium Týn nad Vltavou využilo nabídky účasti v celostátní středoškolské soutěži – Olympiádě lidských práv, která je organizována neziskovým sdružením Leges humanae. Primárním záměrem sdružení je podpora lidských práv bez politického i sociálního rozdílu, rozvoj tolerance mezi občany a rozšíření zájmu o vzdělání mladých lidí v dané oblasti.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednášky „šité na míru“

Pondělní dopoledne 26. 10. 2015 se neslo na Gymnáziu v Týně nad Vltavou ve znamení přednášek. Využili jsme nabídky výchovně vzdělávacích programů pražské akreditované společnosti MP Education, s.r.o., která se zaměřuje na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím dospívání.
Pokračování článku 

Štítky: |

Zahraniční stážisté z projektu EDISON výrazně oživili výuku

z_edison_2015_09V týdnu od 5. do 9. října se škola změnila na globální vesnici. Řady pedagogů totiž dočasně rozšířila skupina vysokoškolských studentů z šesti různých oblastí světa, kteří žáky gymnázia seznamovali se svou zemí. Kromě prezentací si připravili i různorodé diskuze a ukázky své národní kultury. V každé třídě se tak osmnáct vyučovacích hodin vedených v angličtině změnilo na dílny pro poznávání odlišných krajů, zvyků, náboženství a životních stylů. Konkrétně šlo o poznávání Bulharska, Belgie, Singapuru, Indonésie, Tuniska a Gruzie.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Přírodovědný klokan 2015-2016

Žáci tercie, kvarty, kvinty a sexty se zúčastnili dalšího ročníku soutěže Přírodovědný klokan, která prověřuje znalosti z biologie, chemie, fyziky, matematiky a všeobecného přehledu. Během 40 minut musí soutěžící vyřešit 24 různě obtížných úloh.

V kategorii Kadet soutěžilo 50 žáků z tercie a kvarty a nejlepších výsledků dosáhli Pavel Šindelář (98 bodů) a David Sobíšek (92 bodů) z kvarty. V kategorii Junior soutěžilo 36 žáků z kvinty a sexty a nejúspěšnějšími byli Adam Chrástek (96 bodů) a Jiří Folprecht (84 bodů) ze sexty.

Všem účastníkům blahopřeji.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Štítky: , , , |

Výuka angličtiny na týnském gymnáziu má vysokou úroveň

Studentka septimy vltavotýnského gymnázia Pavlína Píhová dosáhla nebývalého úspěchu v oblasti anglického jazyka, jelikož se jí podařilo získat cambridžský certifikát CAE se známkou A. Tento výsledek podle Společného evropského referenčního rámce vypovídá o úrovni C2, tedy úrovni, která odpovídá schopnostem rodilého mluvčího. Získání tohoto hodnocení svědčí nejen o vysoké kvalitě výuky anglického jazyka na týnském gymnáziu, ale také o jazykovém nadání a velké píli studentky. Žádné vyšší úrovně znalosti anglického jazyka pomocí certifikátů dosáhnout nelze, a proto Pavlíně velmi gratulujeme.

Na fotografii Pavlína Píhová s certifikátem a se svým učitelem angličtiny Mgr. Lukášem Bočkem.

Mgr. Karel Hájek, ředitel týnského gymnázia

Štítky: , , |

Absolventi týnského gymnázia úspěšně pokračují v dalším studiu

lunackovaMaturitní zkoušky ve školním roce 2014-2015 byly pro žáky oktávy úspěšné. Až na jednu výjimku zvládli náročnou zkoušku všichni studenti, ti budou ve školním roce 2015-2016 studovat na vysoké škole. Můžeme tedy říci, že absolventi týnského gymnázia mají 100% úspěšnost v přijímacím řízení k vysokoškolskému studiu.

Z našich absolventů bude 47 % studovat technické obory na ČVUT, VŠCHT nebo ZČU. Ekonomické obory bude studovat 20% absolventů, stejný počet našich žáků bude studovat společenské vědy, např. psychologii, andragogiku a dějiny umění. Jeden absolvent bude studovat pedagogickou fakultu a jeden Českou zemědělskou univerzitu.

Výsledky přijímacího řízení opět prokázaly univerzálnost a úspěšnost absolventů týnského gymnázia. Naši žáci budou studovat celkem 12 různých oborů na sedmi různých českých vysokých školách. Stále častěji využívají naši absolventi možnosti studovat také na zahraničních vysokých školách.

Na fotografii je Marie Luňáčková, absolventka našeho gymnázia, která v letošním školním roce nastoupila ke studiu na Univerzitě Coastal v Jižní Karolíně v USA.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Seznamovací kurz primy aneb Z deníku třídní učitelky

Sešli jsme se 9. 9. 2015 na týnském náměstí.
Elán se nám snažil ubrat vytrvalý dopolední déšť.
Zachránili nás obětaví rodiče, kteří nás do kempu Rusalka odvezli auty.
Nastěhovali jsme se do studených, ale alespoň suchých chatek.
Adam i přes chladné počasí pobíhá v tričku a nedá si říct.
Myslím, že konečně přestalo pršet!
Oběd byl na jedničku – plněné papriky s rajskou omáčkou.
Viděli jsme hněvkovickou hráz ze všech úhlů, dokonce i z lodě, která nás svezla po přehradě.
Aktivně se her účastní všichni primáni a je to velká legrace!!!
Celé čtvrteční odpoledne jsme strávili hrami v přírodě.
I noční stezku odvahy zvládli skoro všichni.
K ohni s námi zasedly i naše úžasné pomocnice z oktávy.
Určitě bude na co vzpomínat.
Ráno v pátek neprší, můžeme jít do Týna pěšky.
Začali jsme školní rok pěkně vesele, snad nám to dlouho vydrží!

Mgr. Jana Blümlová, třídní učitelka

Fotogalerie

Štítky: |