Novinky

Němčinář roku 2015

Druhý ročník soutěže Němčinář roku 2015 proběhl 24. 4. 2015 formou on-line testu, kterého se zúčastnilo 1728 studentů ze 126 středních škol a gymnázií. Test byl sestaven na jazykové úrovni B1-B2 evropského referenčního rámce a obsahoval úlohy týkající se gramatiky, poslechu i orientace v textu. (Z úrovně B1 vychází maturitní zkouška.)

Test si vyzkoušelo 26 žáků našeho gymnázia ze septimy, sexty a kvinty. Nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Luňáčková (VII), která se umístila v 1. čtvrtině soutěžících.

Mgr. Jana Blümlová

Štítky: , , |

Harmonogram školního roku

Informace o organizaci konce školního roku »

Štítky: |

Žáci sekundy zvládli srovnávací testy

V dubnu 2015 proběhlo v rámci projektů KEA a Stonožka celorepublikové testování žáků 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Žáci sekundy našeho gymnázia vyplňovali on-line testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Ze souhrnné zprávy o testování, kterou škola v polovině května obdržela, vyplynulo, že výsledky našich žáků byly vyhodnoceny jako špičkové a gymnázium se tak zařadilo mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V matematice je studijní potenciál žáků využíván dobře a výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s ním zacházejí velmi dobře a žáci pracují nad svoje možnosti.

Testování organizuje společnost Scio, která připravuje širokou škálu testů ve vzdělání, mimo jiné i testy k přijímacím zkouškám na gymnázium.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: , , , |

Týnské školy soupeřily na Vltavě

V pátek 29. 5. 2015 ožila Vltava dětmi na lodičkách, tzv. bajdarkách. Pro žáky týnských škol připravil Kanoistický klub Jiskra Týn nad Vltavou tradiční Vltavotýnskou míli jako oslavu svátku dětí.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Ohlédnutí za maturitními zkouškami

2015-maturityaMaturitní zkoušky školního roku 2014/2015 začaly 4. května písemnými testy, které se konají podle harmonogramu na všech školách ve stejný den a hodinu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky proběhly na týnském gymnáziu v týdnu od 18. května.
Pokračování článku 

Štítky: |

Výsledky 38. ročníku Pythagoriády

2015-matem-olymp-okr-koloPythagoriáda je matematická soutěž pro žáky 5. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.
Pokračování článku 

Štítky: , , |

Síla lidskosti

Ve středu 13. května 2015 měla naše škola možnost zúčastnit se filmového vzdělávacího programu Síla lidskosti. Pořad byl věnován činům sira Nicholase Wintona, muže, který z vlastní iniciativy zachránil 669 převážně židovských dětí přepravou z Československa okupovaného nacisty do Velké Británie.
Pokračování článku 

Štítky: |

Studenti se zájmem o techniku a energetiku maturovali na ETE

Ve dnech 22. – 24. 4. 2015 se vybraní studenti sexty a septimy (Gabriela Helešicová, Radim Ille, Natálie Gabrielová, Tomáš Melounek, Martin Kobera a Michal Lipert) zúčastnili na Jaderné elektrárně Temelín projektu Jaderná maturita.
Pokračování článku 

Štítky: |