Novinky

Jazykový pobyt pro učitele aneb Střípky z Hamburku

eu-msmt

V listopadu 2015 se Mgr. Ivana Hošková zúčastnila čtrnáctidenního jazykového pobytu v Německu, který se uskutečnil v rámci Výzvy č. 56 OP VK. Na prestižní jazykové škole Colón v Hamburku, kde jazyky na všech úrovních studují lidé z celého světa, absolvovala 50 hodin výuky německého jazyka. Během pobytu mohla vyučující naší školy prohloubit a prakticky využít své dosavadní znalosti, ale také poznat krásy Hamburku a jeho okolí.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Přednáška MUDr. Jakuba Tůmy na gymnáziu

2015-11prednaska-tuma1V pátek 20. 11. 2015 navštívil týnské gymnázium náš absolvent MUDr. Jakub Tůma. Jakub maturoval v roce 2009 a v témže roce úspěšně složil přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci přijímacího řízení se umístil na 2. místě z přibližně 200 uchazečů. Po úspěšném studiu nastoupil do německé Žitavy, kde pracuje jako lékař na místní klinice.
Pokračování článku 

Štítky: |

Workshop o Facebooku v němčině

V pondělí 2. 11. 2015 se zájemci ze sexty zúčastnili německého workshopu v Českých Budějovicích. Goethe-Zentrum pro nás připravilo seminář na téma sociální sítě, které je nám, dětem 21. století, velice blízké. Během různých skupinových aktivit jsme si osvojili nová slovíčka či zopakovali gramatiku a prostřednictvím zajímavého filmu jsme se seznámili s potenciálními riziky, které sociální sítě představují. Neformální přístup naší lektorky nám umožnil zahodit ostych z mluvení v německém jazyce, a tak jsme si seminář opravdu užili. Po devadesáti minutách jsme proto všichni odcházeli s úsměvem na tváři a pocitem skvěle stráveného času.

Daniela Marková, sexta

Workshop zum Thema Facebook

Štítky: |

Žáci gymnázia na Dnech vědy 6. 11. 2015

Jako každý rok měli studenti sexty až oktávy týnského gymnázia opět příležitost zúčastnit se Dnů vědy na pražské Akademii věd. V letošním roce nešlo pouze o fyziku, ale zavítali jsme i na výzkumná pracoviště v oboru chemie.

Nejdříve jsme navštívili Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, který se věnuje výzkumu a vývoji optických vláken a vláknových laserů. Zjistili jsme, k čemu nanovlákna vlastně jsou a jaké je jejich využití. Na vlastní oči jsme viděli, jak se takové vlákno vyrábí, a většina z nás si své vlákno mohla amatérsky také vytvořit. Nakonec jsme řešili malý kvíz, abychom si ověřili, jak moc jsme byli při výkladu pozorní.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze v chemické laboratoři na ETE

V rámci odborných exkurzí mají žáci týnského gymnázia možnost navštívit specializovaná odborná pracoviště. Díky iniciativě paní Dany Kučerové a pochopení ing. Michala Mlynarčeka se ve čtvrtek 5. 11. 2015 pět zájemců ze septimy a oktávy seznámilo s provozem chemické laboratoře na Jaderné elektrárně Temelín.

V kontrolovaném pásmu si žáci vyzkoušeli ochranný režim při vstupu do laboratoře a výstupu z ní. Ve vlastní laboratoři si vedle velmi moderních přístrojů prohlédli i klasické, „ruční“ titrace. Na konkrétní ukázce viděli, jak důležitá je při analýze vzorku pečlivost a čistota. V laboratoři olejů byli překvapeni, kolik parametrů se musí sledovat u nafty a různých typů olejů.
Pokračování článku 

Štítky: |

Za celebritami do Grévinu, za géniem do divadla

V úterý 27. 10. 2015 se žáci tercie, kvinty a zájemci z kvarty a sexty zúčastnili exkurze do Prahy, jejíž součástí byla návštěva muzea Grévin a večerní divadelní představení České nebe v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.

Dopoledne jsme věnovali Královské cestě, kterou jsme si prošli ve směru od Pražského hradu až na Staroměstské náměstí. Podívali jsme se do Chrámu sv. Víta, Nerudovou ulicí a přes Malostranské náměstí jsme došli na Karlův most, odkud jsme obdivovali panorama Prahy. Krátce jsme se zastavili u orloje a u Husova pomníku na Staroměstském náměstí a přešli jsme do Celetné ulice, v níž sídlí muzeum Grévin.
Pokračování článku 

Štítky: |

Vzdělávací pobyt v Německu byl přínosem jak pro žáky, tak pedagogy gymnázia

eu-msmt

Dvacet šest žáků gymnázia se od 19. do 23. října 2015 s vyučujícími němčiny Mgr. Ivanou Hoškovou a Mgr. Janou Blümlovou zúčastnilo zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Berlíně. Tento výjezd se uskutečnil v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Příležitost vycestovat do Berlína, jednoho z nejzajímavějších evropských hlavních měst, měli žáci z kvarty a kvinty, kteří se seznámili nejen s jeho reáliemi, ale i historickými památkami Drážďan a Postupimi. Kromě toho absolvovali ještě devět hodin výuky němčiny v jazykové škole BWS Germanlingua v Berlíně, kde se jim věnovali zkušení a vysoce motivovaní lektoři. Jazykový kurz se zaměřil hlavně na rozvoj a pochopení mluveného i psaného projevu a aktivizoval ústní vyjadřovací schopnosti účastníků kurzu, kteří na jeho konci obdrželi certifikát.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Lidská práva jsou klíčem ke svobodě a demokracii

Gymnázium Týn nad Vltavou využilo nabídky účasti v celostátní středoškolské soutěži – Olympiádě lidských práv, která je organizována neziskovým sdružením Leges humanae. Primárním záměrem sdružení je podpora lidských práv bez politického i sociálního rozdílu, rozvoj tolerance mezi občany a rozšíření zájmu o vzdělání mladých lidí v dané oblasti.
Pokračování článku 

Štítky: |