Novinky

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek 2015/2016

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek 2015/2016

Štítky: |

Přednáška o geoinformacích

V úterý 12. 5. 2015 jsme s radostí přivítali našeho absolventa Ing. Karla Janečku, Ph.D., který si pro žáky zeměpisného semináře v septimě a zájemce ze sexty připravil přednášku na téma „Geoinformace nad zlato.“ Dozvěděli jsme se, že každý člověk v běžném životě potřebuje geoinformace. Zajímavé byly i jeho informace o digitalizaci map v katastru nemovitostí. Svou přednášku Karel Janečka proložil i vlastními zkušenostmi, mimo jiné pochválil absolventy týnského gymnázia na doktorském studiu na Západočeské univerzitě. Svým následovníkům doporučil studovat matematiku a jazyky, zároveň je pozval na své pracoviště.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Exkurze na týnské čistírně odpadních vod

Součástí výuky na gymnáziu je také environmentální výchova. Ta sice není samostatným předmětem, ale klíčové poznatky se organicky začleňují do výuky všech předmětů. V rámci této výchovy navštěvují žáci gymnázia týnskou čistírnu odpadních vod.
Pokračování článku 

Štítky: |

Mladí zdravotníci soutěžili jako o život!

Český červený kříž České Budějovice uspořádal 6. 5. 2015 soutěž Mladých zdravotníků základních škol a víceletých gymnázií. Na několika stanovištích v areálu budějovického výstaviště museli žáci prokázat znalosti ze zdravovědy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Ani česky, ani deutsch, my mluvíme Čojč!

V roce 2015 je Plzeň evropským hlavním městem kultury. Divadelní síť Čechy Bavorsko uspořádalo velký divadelní experiment Čojč MAGNET 2015, kterého se od 17. do 22. dubna zúčastnilo 100 kreativních mladých lidí – 50 německých a 50 českých studentů včetně 9 z našeho gymnázia. Účastníci byli rozřazeni do 5 různých projektů: Kultur-a-natur: mezi-zwischen Grün und Grau; Bierkultura – Vilshofenek nebo Plznička?; Cukrwasser Feuervoda; Planetendisco; Musstíš du jít…? – Blick ins Klozet. Na každém projektu pracovali 2 projektoví vedoucí a 10 českých a 10 německých studentů z příhraničních regionů.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Testování Čtenář ověřilo čtenářskou gramotnost žáků tercie a kvarty

Na jaře 2015 proběhlo testování čtenářské gramotnosti v rámci projektu Čtenář. Společnost Scio připravila on-line testy pro 4. až 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování se zúčastnilo celkem 4 561 žáků z České republiky, na našem gymnáziu se zapojilo 50 žáků z tercie a kvarty.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Křížem krážem Prahou za kulturou

2015-4-28-exkurzeŽáci kvinty a septimy našeho gymnázia měli příležitost zúčastnit se plánované exkurze do Prahy. Jako obvykle jsme ani trošku nezaváhali a s očekáváním 28. dubna 2015 vyrazili do středu Čech.

Naší první zastávkou byla Česká televize, konkrétně prostory zpravodajské ČT 24. Díky známosti pana učitele Bočka jsme mohli pod vedením moderátora a reportéra Daniela Stacha nahlédnout i do prostor, kam se obyčejní návštěvníci zpravidla nedostanou. Prohlédli jsme si studio 6, odkud se živě přenáší pořad Hyde Park nebo například Politické spektrum. Na okamžik jsme se ocitli i ve velíně, centru celého zpravodajství. Daniel Stach nás obohatil o mnoho zajímavých informací a nakonec zodpověděl všechny naše dotazy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Den Země

Ve středu 23. 4. 2015 si žáci primy gymnázia spolu se žáky 6. tříd obou týnských základních škol připomněli Den Země. Na hlineckém sídlišti se konala soutěž družstev, jež prověřila znalosti účastníků nejen v přírodovědných oborech, ale zaměřila se i na jejich zručnost, zdatnost a dovednosti pro život.
Pokračování článku 

Štítky: |