Novinky

Studenti gymnázia zhlédli Muchovu tvorbu i její proměny

V rámci výuky výtvarné výchovy zavítali žáci sexty v pátek 19. 9. 2014 do Alšovy jihočeské galerie na Hluboké, kde se konala výstava Alfons Mucha v zrcadle doby. Do expozice byla zařazena jak díla z Muchovy rané tvorby, tak velmi známé plakáty, ale i obrazy, které zatím nikde nebyly veřejně vystavené.

Díky komentované prohlídce jsme měli možnost seznámit se s autorovým životem i tvorbou a také porovnávat díla jeho současníků, např. Pirnera, Brožíka, Hynaise nebo Marolda. Naši pozornost upoutal nejen cyklus plakátů „Čtvero ročních období“, ale i reklamní plakáty luxusního zboží Paříže konce 19. století. Zajímavá byla rovněž jedna celá stěna věnovaná portrétům slovanských žen. Dominantou výstavy se stal obraz „Jan Rokycana a Češi na sněmu basilejském v roce 1433“. Dílo o rozměrech 4,3 krát 2,3 metru zapůjčilo Alšově jihočeské galerii město Rokycany.
Pokračování článku 

Štítky: , |

My, Frankenstein a metropol

Dne 10. 10. 2014 se třídy septima a oktáva ponořily do tajů Frankensteinovy laboratoře v KD Metropol. Jednalo se o anglické představení pro studenty středních škol.
Pokračování článku 

Přednáška o studiu na filozofické fakultě

Absolventi týnského gymnázia se tradičně velmi dobře dostávají na různé vysoké školy. Obecně jsou nejžádanější technické a přírodovědné obory, máme však i úspěšné absolventy humanitních oborů.
Pokračování článku 

Seznamovací kurz primy 2014

2014_seznam_kurz_primaVe dnech 10. – 12. 9. 2014 se uskutečnil seznamovací kurz pro nové žáky gymnázia. Společně jsme strávili tři dny ve sportkempu Doubí u Třeboně. Zodpovědnými vedoucími byli učitelé Mgr. Schwarz a Mgr. Boček, kterým jsme pomáhali my, čtyři oktaváni. Cílem kurzu bylo vzájemné seznámení a utužení nového kolektivu žáků.
Pokračování článku 

Přednáška o studiu na filozofické fakultě

Absolventi týnského gymnázia se tradičně velmi dobře dostávají na různé vysoké školy. Obecně jsou nejžádanější technické a přírodovědné obory, máme však i úspěšné absolventy humanitních oborů.

Michal Šesták, absolvent z roku 2011, studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor filozofie. 11. 9. 2014 přednášel studentům oktávy a zájemcům ze septimy nejen o studiu filozofie, ale také o svém studijním pobytu v Londýně v rámci projektu Erasmus. Michal popsal náročné přijímací řízení, před nímž musel nastudovat mnohé filozofické texty. Cenné byly i jeho postřehy z ročního pobytu v Londýně. Pochlubil se i tím, že v  cizím prostředí udělal všechny zkoušky napoprvé.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška MUDr. Josefa Srnce

Vltavotýnské gymnázium připravuje tradičně také studenty lékařských fakult. I v tomto školním roce chce několik maturantů studovat lékařské obory.

Přivítali jsme, že si náš absolvent MUDr. Josef Srnec udělal čas a navštívil týnské gymnázium. Josef Srnec maturoval na gymnáziu v roce 2005. Poté vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni a pracoval na chirurgickém oddělení písecké nemocnice. Letos zvládl náročné výběrové řízení a 1. 11. 2014 nastoupí do prestižní Nemocnice Na Homolce na oddělení kardiochirurgie.
Pokračování článku 

Štítky: |

Projektové dny 2014

Na konci školního roku se na gymnáziu opět konaly projektové dny. Jednotliví učitelé si na 24. a 25.6. připravili různé aktivity, které zajímavou, ale i zábavnou formou zprostředkovaly nové informace, poznatky i neobvyklé zážitky.
Pokračování článku 

Štítky: |

Z loňského sportovně-turistického kurzu – septima 2014

Pondělí 2.6., Den D:

Po napjatém očekávání je to konečně tady. Vítá nás nadšené zvolání vedoucího kurzu: „Děti, rychle sem!“ Důsledně rozřazeni podle fyzických možností vyrážíme do 50 km vzdálené Třeboně.  Ani jsme se nenadáli a byl tu první karambol. Někteří z nás neodhadli převýšení kopce na Hlinkách, nepřeřadili a ejhle!
Pokračování článku