Novinky

Možnost nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů pro uchazeče do primy

pondělí 29. 4. 2019 od 8 do 15:30 hodin mohou zákonní zástupci uchazeče o studium přijít do školy a nahlédnout do ohodnocených záznamových archů svého dítěte. V případě zájmu o tuto možnost je třeba se předem e-mailem ohlásit na určitou hodinu na e-mailovou adresu kneslikova@gtnv.cz.

Anonymizované výsledky přijímacích zkoušek do primy budou vyvěšeny v úterý 30. 4. 2019 na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy. Telefonicky ani písemně nelze výsledky přijímacích zkoušek sdělovat.

Přijatí uchazeči musí nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků dodat do školy zápisový lístek pro potvrzení zájmu o studium.

Štítky: |

Ukázka hasicích přístrojů na gymnáziu

Týnské gymnázium je malá škola, jednou z jejích hlavních deviz je osobní kontakt mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči a díky tomu se mnozí rodiče snaží škole pomáhat.

V sekundě se v rámci výuky chemie učí žáci o podmínkách hoření a o způsobech hašení požáru. Proto jsme 19. 3. 2019 využili nabídky pana Viktora Jelínka, velitele směny B u Hasičského záchranného sboru ETE, který se svými kolegy Vojtěchem Dvořákem a Bc. Janem Pourem vysvětlili žákům princip fungování nejvýznamnějších hasicích přístrojů. Velmi poučná byla ukázka hašení hořícího oleje na pánvi.
Pokračování článku 

Štítky: |

Za poznáním do muzea, za zábavou do divadla

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se žáci tercie, sexty a zájemci z kvarty zúčastnili exkurze do Prahy, jejíž součástí byla návštěva Národního muzea, prohlídka historické budovy Národního divadla a večerní divadelní představení Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ v Divadle v Dlouhé.
Pokračování článku 

O vzniku vesmíru s RNDr. Jiřím Grygarem

Dne 29. 3. 2019 měli žáci kvarty až oktávy jedinečnou příležitost setkat se s uznávaným českým astronomem, astrofyzikem a popularizátorem vědy RNDr. Jiřím Grygarem, CSc., který zavítal na gymnázium. Ve své přednášce mluvil o zrodu vesmíru a objasnil vznik nejstarších vědních oborů.
Pokračování článku 

Štítky: |

Fyzika je všude kolem nás!

Dne 26. 3. 2019 se žáci kvinty, sexty a septimy zúčastnili přednášky studentů Jaderné fakulty ČVUT. V průběhu dvou hodin nám předvedli nejrůznější fyzikální experimenty, kterými nás přesvědčili, že fyzika je opravdu všude kolem nás a může být i zábavou.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěchy žáků na Olympiádě v německém jazyce

Na začátku druhého pololetí školního roku 2018-19 proběhla školní kola Olympiád v německém jazyce v kategoriích IIB a IIIA, jejichž vítězové pravidelně postupují do okresního či rovnou krajského kola v Českých Budějovicích.

Krásného úspěchu dosáhl letos Tomáš Kneslík z kvarty v kategorii IIB, určené žákům 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Jako vítěz školního kola postoupil s dalšími 12 soutěžícími z různých škol do kola krajského, v němž obsadil 3. místo. Magdaléna Koberová ze septimy získala v kategorii IIIA pro 1. – 3. ročníky všech typů středních škol v okresním kole mezi dalšími 18 účastníky pěkné 7. místo.
Pokračování článku 

Štítky: |

Cesta do školy očima žáků gymnázia

Ve středu 13. března 2019 proběhlo v kulturním domě diskusní setkání s názvem Kultivace veřejných prostranství v Týně nad Vltavou. Tým architekta Václava Čiháka vytipoval a představil občanům Týna části města, které by si zasloužily nový kabát. Zároveň oslovil žáky týnských základních škol a gymnázia, aby se pokusili svýma očima přiblížit tato místa ostatním obyvatelům prostřednictvím výtvarných prací. Ty byly představeny během vernisáže, která diskusnímu setkání předcházela.
Pokračování článku 

Štítky: |

Tisková zpráva

Gymnázium Týn nad Vltavou se stalo úspěšným žadatelem v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu lyžařských výcvikových kurzů. Díky finanční výpomoci v celkové částce 15 tisíc korun se lyžařských kurzů pořádaných školou budou moci zúčastnit i 3 žáci, jejichž rodiče by si sami nemohli dovolit náklady na tento lyžařský výcvik uhradit.