Podpora výuky jazyků na Gymnáziu Týn nad Vltavou v rámci Výzvy 56 OP VK

eu-msmt

Na začátku července schválilo MŠMT naši žádost o finanční podporu individuálních projektů v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola obdržela dotaci v celkové výši 442 499 Kč, která je určena na realizaci tzv. čtenářských dílen včetně nákupu knih, na zahraniční jazykové vzdělávání pedagogů a na zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.

Již na přelomu srpna a září absolvovali dva učitelé vzdělávací pobyt na Maltě, kde se na jazykové škole Inlingua věnovali intenzivnímu studiu angličtiny. V současné době dokončujeme výběr dodavatele a organizaci zahraničního pobytu pro naše žáky, který bude obsahovat výuku německého jazyka v místní jazykové škole a aktivity vedoucí k poznání významných reálií Berlína a jeho okolí, např. návštěva zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií a kulturních událostí. Vzhledem k podpoře z prostředků EU bude finanční spoluúčast studentů výrazně nižší, než je běžné. Výjezd se uskuteční v 2. polovině října.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo splnit všechny podmínky pro získání této dotace a že našim žákům můžeme výuku zatraktivnit jak formou vícedenního studijního zahraničního pobytu, tak zavedením metody CLIL do výuky (integrace cizího jazyka do částí hodin některých předmětů).

Mgr. Karel Hájek, ředitel gymnázia

Trvalý odkaz na tento příspěvek.