O seriálu „Černobyl“ a realitě očima Dany Drábové

Žáci gymnázia a zájemci z řad široké veřejnosti měli 29. 1. 2020 vzácnou příležitost zúčastnit se v MDK Sokolovna přednášky Ing. Dany Drábové, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na téma Černobyl: seriál a realita. Téměř dvě hodiny poslouchali a následně diskutovali o populárním seriálu v porovnání s realitou. Setkání zorganizovalo Gymnázium Týn nad Vltavou ve spolupráci se zástupci ČEZ z ETE.

Mohutná exploze, která 26. dubna 1986 v 1:23 ráno otřásla Jadernou elektrárnou Černobyl, mohla nejen pro Evropu představovat katastrofu nepředstavitelných rozměrů. Nestalo se tak díky obětavosti tisíců sovětských žen a mužů, kteří se vystavili často smrtící dávce radioaktivního záření, jen aby podobný osud nepotkal miliony dalších. Jejich příběhy připomíná pětidílná minisérie z koprodukce americké společnosti HBO a britské Sky.

Přestože se podle Dany Drábové z počátku havárie dochovalo jen minimum záznamů, seriál se výborně vypořádal s realitou. Tvůrci vycházeli z dobových fotografií, dostupných záznamů i vzpomínek účastníků. Nejedná se o dokumentární zpracování událostí, ale soustředí se především na příběhy lidí, kteří pracovali v elektrárně a kteří byli vysláni do kontaminované oblasti, aby ji vyčistili.

Sama ocenila obrovské nasazení vojáků, hasičů, potápěčů i horníků a zároveň upozornila na byrokratickou nadutost režimu, na praktiky utajování informací, na porušování pravidel v zájmu plnění stranických úkolů. Neopomenula zmínit přednosti a záporné vlastnosti černobylského reaktoru RBMK, příčiny havárie a její následky i působení ionizujícího záření na organismus. Rovněž poukázala na nepřesnosti v seriálu (smyšlené postavy, časový sled některých událostí, vznik a průběh nemoci z ozáření nebo zveličování možných dopadů uvolněné radiace).

Na přednášku Dany Drábové navázal personalista z ETE Ing. Pavel Šimák, který v krátkém spotu přiblížil divákům dvoutýdenní program Letní univerzity, jíž se mohou zúčastnit studenti vysokých škol s technickým zaměřením a zájmem o jadernou energetiku. Cílem projektu je seznámit účastníky s problematikou jaderné elektrárny, umožnit jim praxi v provozu, získat stipendium a nabídnout budoucí spolupráci.

Přednáška vedená odborníky je pro žáky vždy přínosem a zároveň obohacením výuky. Navíc žáky motivovala k zájmu o dění v oboru jaderné fyziky, některé možná i k volbě povolání.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.