Přednáška „Matematika: nikdy, nebo navždy“

V rámci projektu Den pro školu se v pátek 19. ledna 2024 žáci kvinty a sexty zúčastnili přednášky o matematice. Besedu, která proběhla třetí vyučovací hodinu ve škole, vedl dobrovolník z praxe Milan Pleva. 

Když se pan Pleva představil, začal se zamýšlet nad způsobem komunikace s mimozemským životem. Prý se s mimozemšťany budeme dorozumívat pomocí matematiky, jelikož je to univerzální jazyk, který platí všude. Následně se několik minut věnoval svému studiu a práci manažera, aby nám přiblížil, co od takového zaměstnání očekávat. Atraktivnosti bylo dosaženo početnými referencemi na známé filmy a sám pan Pleva se přiznal, že je milovníkem kinematografie. 

Krátký anonymní dotazník zjistil, že matematika není vysloveně nenáviděný předmět. Většina k ní má neutrální přístup, ale našli se i tací, kteří by z matematiky chtěli maturovat. Samozřejmě nechybělo i pár doporučení, jak přistupovat ke studiu nebo jak si ho ulehčit. 

Pan Pleva také položil otázku, zda bychom měli mít strach z umělé inteligence. Po chvíli diskutování bylo řečeno, že pokud bychom měli dostatek argumentů a času, tak dokážeme AI přesvědčit i o nesprávných tvrzeních.  

Dostalo se nám i náhledu do budoucnosti zemědělství. Pan Pleva v současnosti pracuje jako manažer projektu Roboton. Cílem je vytvořit samostatný stroj schopný se starat o úrodu na polích pomocí autonomního a bezpečného pohybu a robotické ruky. 

Beseda byla zakončena kvízem s několika logickými úlohami. Mezi nejzajímavější patřily například otázky, kolikrát bychom museli přehnout list papíru, aby dosahoval průměru Saturnu nebo jestli 0,9 periodických se rovná jedné. Účastník, který měl nejvíce správných odpovědí, vyhrál na konci sadu logických hádanek. Pan Pleva nám průběžně odpovědi na všechny otázky také vysvětlil. 

Přednáška získala pozitivní zpětnou vazbu, protože žákům pomohla rozšířit možnosti výběru dalšího vzdělávání nebo konkrétního pracovního uplatnění.

Eliška Zezulová, sexta 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.