Přednáška MUDr. Jakuba Tůmy na gymnáziu

2015-11prednaska-tuma1V pátek 20. 11. 2015 navštívil týnské gymnázium náš absolvent MUDr. Jakub Tůma. Jakub maturoval v roce 2009 a v témže roce úspěšně složil přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci přijímacího řízení se umístil na 2. místě z přibližně 200 uchazečů. Po úspěšném studiu nastoupil do německé Žitavy, kde pracuje jako lékař na místní klinice.

2015-11prednaska-tuma2Ve své přednášce určené žákům sexty, septimy a oktávy vyzdvihl dobrou úroveň vzdělání studentů týnského gymnázia, vysvětlil principy přijímacího řízení na lékařské fakulty a zároveň porovnal rozdíly mezi jednotlivými českými lékařskými fakultami. Velmi cenné byly i jeho zkušenosti z působení v Německu.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.